Tüm Duyurular

Duyurular
 • 1
  İş İlanı (Makina Müh.)
 • 2
  İş İlanı (Fizik)
 • 3
  Tüm Öğrencilerimizin Dikkatine…
 • 4
  Tezleri Kontrol Edilen Öğrenciler

Güz Yarıyılı Önemli Tarihler

Ortak Tarihler

Kayıt Yenileme ve Derse Yazılma

09-13 Eylül 2019

Diğer Enstitülerden ders alma dilekçesi verilmesi için son tarih 02-13 Eylül 2019

Harç Ödeme

10-20 Eylül 2019

Güz Yarıyılı Derslerinin Başlangıcı

16 Eylül 2019

Ders Ekleme, Bırakma ve Danışman Onayı

16-20 Eylül 2019

Kayıt Dondurma 02-20 Eylül 2019

Güz Yarıyılı Ara Sınav Haftası

11-22 Kasım 2019

Yarıyıl Derslerinin Sonu 03 Ocak 2020

Güz Yarıyılı Yarıyıl Sonu Sınavları

06-17 Ocak 2020

Doktora

Seminer Sunum Haftası

16-27 Aralık 2019

Yeterlik Yazılı Sınavına Girmek İçin Başvuru Yapma Son Tarihi

06 Aralık 2019

Yeterlik Sınavı Yazılı Sınav Günü (Yer: Fen Bilimleri Enstitüsü)

26 Aralık 2019 Saat:10.30

Yeterlik Sınavı Sözlü Son Tarihi
Daha önce yeterlik yazılı sınavından başarılı olmuş doktora öğrencileri (KOÜ Lisansüstü Yönetmeliği Madde: 33-(6)'ya göre) sadece sözlü sınava girmeleri gerekmektedir.

17 Ocak 2020

Doktora Tez Çalışma Raporu Teslimi Son Tarihi*
Tez Çalışma Raporlarının Enstitümüze teslimi ile Tez İzleme Komitesi önünde savunulması arasında en az 15 gün olmalıdır.

03 Ocak 2020

Doktora Tez Çalışma Raporu Sunumu Son Tarihi

31 Ocak 2020

Doktora Tez Teslimi Son Tarihi

03 Ocak 2020
Doktora Tez Sınavına Girmek İçin Son Tarih 07 Şubat 2020

Tezli Yüksek Lisans

Seminer Sunum Haftası

16-27 Aralık 2019

Tezli Yüksek Lisans Tez Teslimi Son Tarihi

03 Ocak 2020
Yüksek Lisans Tez Sınavına Girmek İçin Son Tarih 07 Şubat 2020

Tezsiz Yüksek Lisans

Dönem Projesi Teslimi Son Tarihi

21 Ocak 2020
Proje Sınavına Girmek İçin Son Tarih 07 Şubat 2020

**Tez-Proje Ciltli Tez Teslimi sınav tarihinden sonra en geç 2 aydır.

Sunum ve Savunma Listesi

Tez ve Diğer Savunma Sunumları
Seminer Listesi

Aday Öğrenciler

Lisansüstü Eğitim Genel Başvuru Koşulları
  ALES YDS
Doktora 55 55
Tezli Yüksek Lisans 55 --
Tezsiz Yüksek Lisans (İkinci Öğretim) -- --
Detaylı başvuru koşulları, kontenjan ilan dönemlerinde web sayfamızdan duyurulmaktadır.
2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Kontenjanları
Tez Teslim Edecek Öğrencilerin Dikkatine