Tüm Duyurular

Duyurular
  • 1
    Ciltli Tez Teslimi hk.
  • 2
    Tezleri Kontrol Edilen Öğrenciler

Bahar Yarıyılı Önemli Tarihler

Doktora

Seminer Sunum Haftası
(Seminer dosyası koufbeseminer20@gmail.com adresine gönderilmelidir.)

01-12 Haziran 2020

Yeterlik Yazılı Sınavına Girmek İçin Başvuru Yapma Son Tarihi
(Başvuru dilekçesi fbe@kocaeli.edu.tr adresine gönderilmelidir.)

12 Haziran 2020

Yeterlik Sınavı Yazılı Sınav Günü (Yer: Fen Bilimleri Enstitüsü)

03 Eylül 2020 Saat:10.30

Yeterlik Sınavı Sözlü Son Tarihi
Daha önce yeterlik yazılı sınavından başarılı olmuş doktora öğrencileri (KOÜ Lisansüstü Yönetmeliği Madde: 33-(6)'ya göre) sadece sözlü sınava girmeleri gerekmektedir.

11 Eylül 2020

Doktora Tez Çalışma Raporu Teslimi Son Tarihi*
Tez Çalışma Raporlarının Enstitümüze teslimi ile Tez İzleme Komitesi önünde savunulması arasında en az 15 gün olmalıdır.
(Rapor dosyası fbe@kocaeli.edu.tr adresine gönderilmelidir.)

07 Ağustos 2020

Doktora Tez Çalışma Raporu Sunumu Son Tarihi

04 Eylül 2020

Doktora Tez Teslimi Son Tarihi

07 Ağustos 2020
Doktora Tez Sınavına Girmek İçin Son Tarih 04 Eylül 2020

Tezli Yüksek Lisans

Seminer Sunum Haftası
(Seminer dosyası koufbeseminer20@gmail.com adresine gönderilmelidir.)

01-12 Haziran 2020

Tezli Yüksek Lisans Tez Teslimi Son Tarihi

07 Ağustos 2020
Yüksek Lisans Tez Sınavına Girmek İçin Son Tarih 04 Eylül 2020

Tezsiz Yüksek Lisans

Dönem Projesi Teslimi Son Tarihi

07 Ağustos 2020
Proje Sınavına Girmek İçin Son Tarih 04 Eylül 2020

**Tez-Proje Ciltli Tez Teslimi sınav tarihinden sonra en geç 2 aydır.

Sunum ve Savunma Listesi

Tez ve Diğer Savunma Sunumları
Seminer Listesi

Aday Öğrenciler

Lisansüstü Eğitim Genel Başvuru Koşulları
  ALES YDS
Doktora 55 55
Tezli Yüksek Lisans 55 --
Tezsiz Yüksek Lisans (İkinci Öğretim) -- --
Detaylı başvuru koşulları, kontenjan ilan dönemlerinde web sayfamızdan duyurulmaktadır.
2018-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Kontenjanları
Tez Teslim Edecek Öğrencilerin Dikkatine