Değerli Öğrencilerimiz Enstitü ile ilgili tüm dilekçeli talepler şahsen Enstitümüze gelerek yapılmalıdır.
FBE ile ilgili sorularınızı fbe@kocaeli.edu.tr adresine (Konu kısmına öğrenci numaranızı da ekleyerek) göndermeniz halinde sizlere en kısa sürede eposta ile dönüş yapılacaktır.


Tez Teslim Süreçleri (Savunma Öncesi İlk Teslim)
Tez Kontrol Süreçleri (Savunma Sonrası Kontrol)
Sıkça Sorular Sorular (SSS)

Tüm Duyurular

Duyurular

Bahar Yarıyılı Önemli Tarihler

Ortak Tarihler

Kayıt Yenileme ve Derse Yazılma

14 Şubat-16 Şubat 2022

Diğer Enstitülerden ders alma dilekçesi verilmesi için son tarih
(Dilekçe ile birlikte alınmak istenen derslerin Türkçe ve İngilizce ders içerikleri de olmalıdır.)
07 Şubat-18 Şubat 2022

Harç Ödeme (İş Bankası'na öğrenci numarasıyla ödenmektedir)

15 Şubat-25 Şubat 2022

Bahar Yarıyılı Derslerinin Başlangıcı

14 Şubat 2022

Ders Ekleme, Bırakma ve Danışman Onayı

17 Şubat-25 Şubat 2022

Kayıt Dondurma
(Bu form doldurulup danışman öğretim üyesine gönderilmelidir.)
04 Mart 2022

Pandemi (Devam etmesi durumunda) Nedeniyle Ek Süre Talebi (yönetmeliğe göre 2 dönem ek süre alan öğrencilerimiz başvuru yapsalar bile değerlendirmeye alınmayacaktır) Dönem sonuna kadar dilekçe ile başvuru yapılmalıdır.( Yarıyıl Derslerinin Sonu)

20 Mayıs 2022

Yarıyıl Derslerinin Sonu 20 Mayıs 2022

Bahar Yarıyılı Yarıyıl Sonu Sınavları

23 Mayıs 2022-03 Haziran 2022

*Yarıyıl içi ölçme-değerlendirme ve sınav takvimi sorumlu öğretim üyesi tarafından yapılacaktır.

Doktora

Seminer Sunum Haftası

(Seminer çalışması bilimsel makale (başlık, özet, giriş, literatür değerlendirmesi, sonuç) formatında
koufbeseminer20@gmail.com adresine gönderilmelidir.)

09 -20 Mayıs 2022

Yeterlik Yazılı Sınavına Girmek İçin Başvuru Yapma Son Tarihi
(Başvuru dilekçesi fbe@kocaeli.edu.tr adresine gönderilmelidir.)

29 Nisan 2022

Yeterlik Sınavı Yazılı Sınav Günü

18 Mayıs 2022 Saat:10.30

Yeterlik Sınavı Sözlü Son Tarihi
Daha önce yeterlik yazılı sınavından başarılı olmuş doktora öğrencileri (KOÜ Lisansüstü Yönetmeliği Madde: 33-(6)'ya göre) sadece sözlü sınava girmeleri gerekmektedir.

03 Haziran 2022

Doktora Tez Çalışma Raporu Teslimi Son Tarihi*
Tez Çalışma Raporlarının Enstitümüze teslimi ile Tez İzleme Komitesi önünde savunulması arasında en az 15 gün olmalıdır.
(Rapor dosyası fbe@kocaeli.edu.tr adresine gönderilmelidir.)

01 Haziran 2022

Doktora Tez Çalışma Raporu Sunumu Son Tarihi

03 - 17 Haziran 2022

Doktora Tez Teslimi Son Tarihi

01 Haziran 2022
Doktora Tez Sınavına Girmek İçin Son Tarih 01 Temmuz 2022

Tezli Yüksek Lisans

Tezli Yüksek Lisans Tez Konusu Bildirimi

18 Mart 2022
Seminer Sunum Haftası

(Seminer çalışması bilimsel makale (başlık, özet, giriş, literatür değerlendirmesi, sonuç) formatında
koufbeseminer20@gmail.com adresine gönderilmelidir.)

09 -20 Mayıs 2022

Tezli Yüksek Lisans Tez Teslimi Son Tarihi

01 Haziran 2022
Yüksek Lisans Tez Sınavına Girmek İçin Son Tarih 01 Temmuz 2022

*Aynı dönem Tez dersi ile birlikte Seminer dersi seçmiş ve tezini teslim edecek olanlar Seminerlerini önceden sunabilirler.

*Güz yarıyılı için doktora programına başvuracak (süre kısıtlığı nedeniyle son tez teslim tarihi başvurularla çakışmaktadır.) yüksek lisans öğrencilerimiz mağduriyet yaşamamaları için tezlerini, son teslim tarihinden önce teslim etmeleri ve tez sınavına girmeleri gerekmektedir.

Tezsiz Yüksek Lisans

Tezsiz Yüksek Lisans Proje Konusu Bildirimi

18 Mart 2022

Dönem Projesi Teslimi Son Tarihi

01 Haziran 2022
Proje Sınavına Girmek İçin Son Tarih 01 Temmuz 2022

**Tez-Proje Ciltli Tez Teslimi sınav tarihinden sonra en geç 2 aydır.

Lisansüstü Eğitim Süreçleri

Doktora Eğitim Süreçleri
Tezli Yüksek Lisans Eğitim Süreçleri
Tezsiz Yüksek Lisans Eğitim Süreçleri

Sunum ve Savunma Listesi

Tez ve Diğer Savunma Sunumları
Seminer Listesi

Aday Öğrenciler

Lisansüstü Eğitim Genel Başvuru Koşulları
  ALES YDS
Doktora 55 55
Tezli Yüksek Lisans 55 --
Tezsiz Yüksek Lisans (İkinci Öğretim) -- --
Detaylı başvuru koşulları, kontenjan ilan dönemlerinde web sayfamızdan duyurulmaktadır.
2018-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Kontenjanları
Tez Teslim Edecek Öğrencilerin Dikkatine