Güz Yarıyılı Önemli Tarihler

Ortak Tarihler

Kayıt Yenileme ve Derse Yazılma

12 - 14 Eylül 2022

Diğer Enstitülerden ders alma dilekçesi verilmesi için son tarih
Yüksek Lisans
Doktora
(Dilekçe ile birlikte alınmak istenen derslerin Türkçe ve İngilizce ders içerikleri de olmalıdır.)
13 - 23 Eylül 2022

Harç Ödeme (İş Bankası'na öğrenci numarasıyla ödenmektedir)

13 - 23 Eylül 2022

Güz Yarıyılı Derslerinin Başlangıcı

19 Eylül 2022

Ders Ekleme, Bırakma ve Danışman Onayı

15 - 23 Eylül 2022

Ders Muafiyet ve İntibak İşlemleri Başvuru

15 - 30 Eylül 2022

Kayıt Dondurma
Yüksek Lisans
Doktora
Tezsiz Yüksek Lisans
(Bu form doldurulup danışman öğretim üyesine gönderilmelidir.)
03 Ekim 2022
Yarıyıl Derslerinin Sonu 23 Aralık 2022

Güz Yarıyılı Yarıyıl Sonu Sınavları

26 Aralık 2022-06 Ocak 2023

*Yarıyıl içi ölçme-değerlendirme ve sınav takvimi sorumlu öğretim üyesi tarafından yapılacaktır.

Kamu Sanayi İşbirliği Kapsamında Lisansüstü Eğitim Başvuru

(Eğitim başlama tarihi, kabul alınan tarihten sonraki ilk yarıyılın ders başlangış tarihidir.)

Doktora

Seminer Sunum Haftası

(Seminer çalışması bilimsel makale (başlık, özet, giriş, literatür değerlendirmesi, sonuç) formatında
koufbeseminer22@gmail.com adresine gönderilmelidir.)

12 - 23 Aralık 2022

Yeterlik Yazılı Sınavına Girmek İçin Başvuru Yapma Son Tarihi
(Başvuru dilekçesi fbe@kocaeli.edu.tr adresine gönderilmelidir.)

25 Kasım 2022

Yeterlik Sınavı Yazılı Sınav Günü

22 Aralık 2022 Saat:10.30

Yeterlik Sınavı Sözlü Son Tarihi
Daha önce yeterlik yazılı sınavından başarılı olmuş doktora öğrencileri (KOÜ Lisansüstü Yönetmeliği Madde: 33-(6)'ya göre) sadece sözlü sınava girmeleri gerekmektedir.

06 Ocak 2023

Doktora Tez Çalışma Raporu Teslimi Son Tarihi*
Tez Çalışma Raporlarının Enstitümüze teslimi ile Tez İzleme Komitesi önünde savunulması arasında en az 15 gün olmalıdır.
(Rapor dosyası fbe@kocaeli.edu.tr adresine gönderilmelidir.)

30 Aralık 2022

Doktora Tez Çalışma Raporu Sunumu Son Tarihi

16 Ocak 2023

Doktora Tez Teslimi Son Tarihi

26 Aralık 2022
Doktora Tez Sınavına Girmek İçin Son Tarih (İntihal kontrollerindeki gecikmeler nedeniyle son tarih güncellenmiştir) 03 Şubat 2023

Tezli Yüksek Lisans

Tezli Yüksek Lisans Tez Konusu Bildirimi

21 Ekim 2022
Seminer Sunum Haftası

(Seminer çalışması bilimsel makale (başlık, özet, giriş, literatür değerlendirmesi, sonuç) formatında
koufbeseminer22@gmail.com adresine gönderilmelidir.)

12 - 23 Aralık 2022

Tezli Yüksek Lisans Tez Teslimi Son Tarihi

26 Aralık 2022
Yüksek Lisans Tez Sınavına Girmek İçin Son Tarih (İntihal kontrollerindeki gecikmeler nedeniyle son tarih güncellenmiştir) 03 Şubat 2023

*Aynı dönem Tez dersi ile birlikte Seminer dersi seçmiş ve tezini teslim edecek olanlar Seminerlerini önceden sunabilirler.

*Güz yarıyılı için doktora programına başvuracak (süre kısıtlığı nedeniyle son tez teslim tarihi başvurularla çakışmaktadır.) yüksek lisans öğrencilerimiz mağduriyet yaşamamaları için tezlerini, son teslim tarihinden önce teslim etmeleri ve tez sınavına girmeleri gerekmektedir.

Tezsiz Yüksek Lisans

Tezsiz Yüksek Lisans Proje Konusu Bildirimi

21 Ekim 2022

Dönem Projesi Teslimi Son Tarihi

16 Ocak 2023
Proje Sınavına Girmek İçin Son Tarih 03 Şubat 2023

**Tez-Proje Ciltli Teslimi sınav tarihinden sonra en geç 2 aydır.

Lisansüstü Eğitim Süreçleri

Doktora Eğitim Süreçleri
Tezli Yüksek Lisans Eğitim Süreçleri
Tezsiz Yüksek Lisans Eğitim Süreçleri

Sunum ve Savunma Listesi

Doktor Tez Savunma Sunumları
Yüksek Lisans Tez Savunma Sunumları
Tezsiz Yüksek Lisans Proje Savunma Sunumları
Doktora Yeterlik Sınavları
Doktora Tez Önerisi Savunma Sunumları
Seminer Listesi

Aday Öğrenciler

Lisansüstü Eğitim Genel Başvuru Koşulları
  ALES YDS
Doktora 55 55
Tezli Yüksek Lisans 55 --
Tezsiz Yüksek Lisans (İkinci Öğretim) -- --
Detaylı başvuru koşulları, kontenjan ilan dönemlerinde web sayfamızdan duyurulmaktadır.
2018-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Kontenjanları
Tez Teslim Edecek Öğrencilerin Dikkatine