Değerli Öğrencilerimiz tüm iş ve işlemler için lütfen kurumsal mail adresimizi "fbe@kocaeli.edu.tr" kullanınız
Enstitümüzün idari iş ve işlemlerinin daha hızlı ve daha verimli bir şekilde, sizlerin talep ve isteklerinizin karşılanması için Enstitümüze atacağınız tüm maillerde dikkat edeceğiniz hususlar aşağıda belirtilmiştir.
1- Mailinizin konu kısmına mutlaka öğrenci numaranız/T.C. numaranız ve adınızı soyadınızı yazmanız gerekmektedir.(Bunların dışında konu kısmına içerikle ilgili kayıt dondurma, kayıt silme vb. gibi mailin içeriğini belirten maillere cevap verilmeyeceği gibi maillerle ilgili işlem de yapılmayacaktır.)
2- Mailin konu kısmına yukarda belirtildiği üzere öğrenci numaranız/T.C. numaranız ve adınızı soyadınızı yazdıktan sonra içerik kısmına talebinizi belirtebilirsiniz. Talebiniz http://fbe.kocaeli.edu.tr/formlar.php bu adresteki formlar ile ilgili ise ilgili form mutlaka doldurulup mailin içeriğine eklenmelidir. Eğer formlarda talebinizle ilgili form yoksa bilgisayar ortamında yazılmış ve imzalanmış bir dilekçe mutlaka eklemeniz gerekmektedir.(Belirtilen şekilde dilekçe veya form doldurulmayan ve mailin ekine eklenmeyen maillerle ilgili işlem yapılmayacaktır.
Not: Mail adresimiz fbe@kocaeli.edu.tr


Tez Teslim Süreçleri (Savunma Öncesi İlk Teslim)
Tez Kontrol Süreçleri (Savunma Sonrası Kontrol)
Sıkça Sorular Sorular (SSS)

Tüm Duyurular

Duyurular
 • 1
  Kısmi Zamanlı Öğrenci Hk.
 • 2
  Lisansüstü Eğt-Öğrt Yönetmeliği
 • 3
  Yemek Bursu Hk.
 • 4
  Ciltli Tez Teslimi hk.

Güz Yarıyılı Önemli Tarihler

Ortak Tarihler

Kayıt Yenileme ve Derse Yazılma

13 Eylül-15 Eylül 2021

Diğer Enstitülerden ders alma dilekçesi verilmesi için son tarih 13 Eylül-24 Eylül 2021

Harç Ödeme (İş Bankası'na öğrenci numarasıyla ödenmektedir)

14 Eylül-24 Eylül 2021

Güz Yarıyılı Derslerinin Başlangıcı

20 Eylül 2021

Ders Ekleme, Bırakma ve Danışman Onayı

16 Eylül-24 Eylül 2021

Kayıt Dondurma
(Bu form doldurulup danışman öğretim üyesine gönderilmelidir.)
08 Ekim 2021

Pandemi Nedeniyle Ek Süre (yönetmeliğe göre 2 dönem ek süre alan öğrencilerimiz başvuru yapsalar bile değerlendirmeye alınmayacaktır)

Dönem sonuna kadar dilekçe ile başvuru yapılmalıdır.

Yarıyıl Derslerinin Sonu 24 Aralık 2021

Güz Yarıyılı Yarıyıl Sonu Sınavları

27 Aralık 2021-07 Ocak 2022

*Yarıyıl içi ölçme-değerlendirme ve sınav takvimi sorumlu öğretim üyesi tarafından yapılacaktır.

Doktora

Seminer Sunum Haftası
(Seminer dosyası koufbeseminer20@gmail.com adresine gönderilmelidir.)

06 Aralık-17 Aralık 2021

Yeterlik Yazılı Sınavına Girmek İçin Başvuru Yapma Son Tarihi
(Başvuru dilekçesi fbe@kocaeli.edu.tr adresine gönderilmelidir.)

03 Aralık 2021

Yeterlik Sınavı Yazılı Sınav Günü (Online olarak yapılacaktır)

23 Aralık 2021 Saat:10.30

Yeterlik Sınavı Sözlü Son Tarihi
Daha önce yeterlik yazılı sınavından başarılı olmuş doktora öğrencileri (KOÜ Lisansüstü Yönetmeliği Madde: 33-(6)'ya göre) sadece sözlü sınava girmeleri gerekmektedir.

07 Ocak 2022

Doktora Tez Çalışma Raporu Teslimi Son Tarihi*
Tez Çalışma Raporlarının Enstitümüze teslimi ile Tez İzleme Komitesi önünde savunulması arasında en az 15 gün olmalıdır.
(Rapor dosyası fbe@kocaeli.edu.tr adresine gönderilmelidir.)

24 Aralık 2021

Doktora Tez Çalışma Raporu Sunumu Son Tarihi

07 Ocak 2022

Doktora Tez Teslimi Son Tarihi

24 Aralık 2021
Doktora Tez Sınavına Girmek İçin Son Tarih 28 Ocak 2022

Tezli Yüksek Lisans

Seminer Sunum Haftası
(Seminer dosyası koufbeseminer20@gmail.com adresine gönderilmelidir.)

06 Aralık-17 Aralık 2021

Tezli Yüksek Lisans Tez Teslimi Son Tarihi

24 Aralık 2021
Yüksek Lisans Tez Sınavına Girmek İçin Son Tarih 28 Ocak 2022

*Aynı dönem Tez dersi ile birlikte Seminer dersi seçmiş ve tezini teslim edecek olanlar Seminerlerini önceden sunabilirler.

*Bahar yarıyılı için doktora programına başvuracak (süre kısıtlığı nedeniyle son tez teslim tarihi başvurularla çakışmaktadır.) yüksek lisans öğrencilerimiz mağduriyet yaşamamaları için tezlerini, son teslim tarihinden önce teslim etmeleri ve tez sınavına girmeleri gerekmektedir.

Tezsiz Yüksek Lisans

Dönem Projesi Teslimi Son Tarihi

24 Aralık 2021
Proje Sınavına Girmek İçin Son Tarih 28 Ocak 2022

**Tez-Proje Ciltli Tez Teslimi sınav tarihinden sonra en geç 2 aydır.

Lisansüstü Eğitim Süreçleri

Doktora Eğitim Süreçleri
Tezli Yüksek Lisans Eğitim Süreçleri
Tezsiz Yüksek Lisans Eğitim Süreçleri

Sunum ve Savunma Listesi

Tez ve Diğer Savunma Sunumları
Seminer Listesi

Aday Öğrenciler

Lisansüstü Eğitim Genel Başvuru Koşulları
  ALES YDS
Doktora 55 55
Tezli Yüksek Lisans 55 --
Tezsiz Yüksek Lisans (İkinci Öğretim) -- --
Detaylı başvuru koşulları, kontenjan ilan dönemlerinde web sayfamızdan duyurulmaktadır.
2018-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Kontenjanları
Tez Teslim Edecek Öğrencilerin Dikkatine