Tüm Duyurular

Duyurular
  • 1
    Tüm Öğrencilerimizin Dikkatine…
  • 2
    Tezleri Kontrol Edilen Öğrenciler

Bahar Yarıyılı Önemli Tarihler

Ortak Tarihler

Kayıt Yenileme ve Derse Yazılma

17-21 Şubat 2020

Diğer Enstitülerden ders alma dilekçesi verilmesi için son tarih 10-28 Şubat 2020

Harç Ödeme

18-28 Şubat 2020

Bahar Yarıyılı Derslerinin Başlangıcı

24 Şubat 2020

Ders Ekleme, Bırakma ve Danışman Onayı

24-28 Şubat 2020

Kayıt Dondurma 10-28 Şubat 2020

Bahar Yarıyılı Ara Sınav Haftası

20-30 Nisan 2020

Yarıyıl Derslerinin Sonu 12 Haziran 2020

Bahar Yarıyılı Yarıyıl Sonu Sınavları

15-26 Haziran 2020

Doktora

Seminer Sunum Haftası

01-12 Haziran 2020

Yeterlik Yazılı Sınavına Girmek İçin Başvuru Yapma Son Tarihi

22 Mayıs 2020

Yeterlik Sınavı Yazılı Sınav Günü (Yer: Fen Bilimleri Enstitüsü)

11 Haziran 2020 Saat:10.30

Yeterlik Sınavı Sözlü Son Tarihi
Daha önce yeterlik yazılı sınavından başarılı olmuş doktora öğrencileri (KOÜ Lisansüstü Yönetmeliği Madde: 33-(6)'ya göre) sadece sözlü sınava girmeleri gerekmektedir.

26 Haziran 2020

Doktora Tez Çalışma Raporu Teslimi Son Tarihi*
Tez Çalışma Raporlarının Enstitümüze teslimi ile Tez İzleme Komitesi önünde savunulması arasında en az 15 gün olmalıdır.

03 Temmuz 2020

Doktora Tez Çalışma Raporu Sunumu Son Tarihi

29 Temmuz 2020

Doktora Tez Teslimi Son Tarihi

12 Haziran 2020
Doktora Tez Sınavına Girmek İçin Son Tarih 17 Temmuz 2020

Tezli Yüksek Lisans

Seminer Sunum Haftası

01-12 Haziran 2020

Tezli Yüksek Lisans Tez Teslimi Son Tarihi

12 Haziran 2020
Yüksek Lisans Tez Sınavına Girmek İçin Son Tarih 17 Temmuz 2020

Tezsiz Yüksek Lisans

Dönem Projesi Teslimi Son Tarihi

03 Temmuz 2020
Proje Sınavına Girmek İçin Son Tarih 17 Temmuz 2020

**Tez-Proje Ciltli Tez Teslimi sınav tarihinden sonra en geç 2 aydır.

Sunum ve Savunma Listesi

Tez ve Diğer Savunma Sunumları
Seminer Listesi

Aday Öğrenciler

Lisansüstü Eğitim Genel Başvuru Koşulları
  ALES YDS
Doktora 55 55
Tezli Yüksek Lisans 55 --
Tezsiz Yüksek Lisans (İkinci Öğretim) -- --
Detaylı başvuru koşulları, kontenjan ilan dönemlerinde web sayfamızdan duyurulmaktadır.
2018-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Kontenjanları
Tez Teslim Edecek Öğrencilerin Dikkatine