Tüm Duyurular

Duyurular
  • 1
    Tüm Öğrencilerimizin Dikkatine…
  • 2
    Tezleri Kontrol Edilen Öğrenciler

Bahar Yarıyılı Önemli Tarihler

Bahar Yarıyılı Ara Sınav Haftası

13-21 Nisan 2019

Bahar Yarıyılı Yarıyıl Sonu Sınavları

10-18 Haziran 2019

Tez Teslimi Son Tarihi

21 Haziran 2019

Dönem Projesi Teslimi Son Tarihi

21 Haziran 2019

Yeterlik Yazılı Sınavına Girmek İçin Başvuru Yapma Son Tarihi

02 Mayıs 2019

Yeterlik Sınavı Yazılı Sınav Günü (Yer: Fen Bilimleri Enstitüsü)

23 Mayıs 2019 Saat:10.30

Yeterlik Sınavı Sözlü Son Tarihi
Daha önce yeterlik yazılı sınavından başarılı olmuş doktora öğrencileri (KOÜ Lisansüstü Yönetmeliği Madde: 33-(6)'ya göre) sadece sözlü sınava girmeleri gerekmektedir.

21 Haziran 2019

Doktora Tez Çalışma Raporu Teslimi Son Tarihi*
Çalışma Raporları 13 Haziran 2019 tarihine kadar Enstitüye teslim edilmelidir.
Sunum için son tarih 28 Haziran 2019'dur.

28 Haziran 2019

Seminer Sunum Haftası

13-24 Mayıs 2019

Kayıt Yenileme ve Derse Yazılma

11-15 Şubat 2019

Harç Ödeme

12-22 Şubat 2019

Bahar Yarıyılı Derslerinin Başlangıcı

18 Şubat 2019

Ders Ekleme, Bırakma ve Danışman Onayı

18-22 Şubat 2019

Diğer Enstitülerden ders alma dilekçesi verilmesi için son tarih 18 Şubat - 05 Mart 2019
Kayıt Dondurma 18 Şubat - 18 Mart 2019
Yarıyıl Derslerinin Sonu 31 Mayıs 2019
Tez-Proje Sınavına Girmek İçin Son Tarih 17 Temmuz 2019

*Tez İzleme Raporları, sınav tarihinden en az 15 gün önce Enstitüye teslim edilmelidir.

**Tez-Proje Ciltli Tez Teslimi sınav tarihinden sonra en geç 2 aydır.

Sunum ve Savunma Listesi

Tez ve Diğer Savunma Sunumları
Seminer Listesi

Aday Öğrenciler

Lisansüstü Eğitim Genel Başvuru Koşulları
  ALES YDS
Doktora 55 55
Tezli Yüksek Lisans 55 --
Tezsiz Yüksek Lisans (İkinci Öğretim) -- --
Detaylı başvuru koşulları, kontenjan ilan dönemlerinde web sayfamızdan duyurulmaktadır.
2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Kontenjanları
Tez Teslim Edecek Öğrencilerin Dikkatine