Biyoloji Anabilim Dalı

Biyoloji Anabilim Dalı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 13.04.2007 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısında alınan kararla kurulmuştur. Anabilim Dalında 1 Profesör, 9 Yardımcı Doçent ve 4 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Anabilim Dalındaki araştırma laboratuvarlarının fiziki alt yapısı ve makine teçhizat donanımı belli bir seviyeye ulaşmış olup alınan projelerle gün geçtikçe daha iyi bir konuma getirilmeye çalışılmaktadır.  

Biyoloji Anabilim Dalında yapılan araştırmalar, aşağıdaki konuları kapsamaktadır:

-       Bitki koruma ekolojisi, bitki biyolojik çeşitliliği (doğal bitkiler, süs bitkileri)

-       Bitki doku kültürü

-       Hayvan fizyolojisi, biyokimya, biyolojik kontrol

-       Hidrobiyoloji, ekotoksikoloji

-       Hücre biyolojisi, bitki biyoteknolojisi

-       Mikrobiyal biyoteknoloji, fermentasyon mikrobiyolojisi

-       Genetik, moleküler biyoloji