Mimarlık Anabilim Dalı

Mimarlık Bölümü lisansüstü öğretim programı, dört yıl süren mimarlık lisans programı sürekliliğinde yüksek lisans derecesi kazandırmaya yönelik olarak tezli ve tezsiz olmak üzere iki program şeklinde sürdürülmektedir. Lisans eğitimini sorgulayıcı, tamamlayıcı ve özelleştirici bir doğrultuda programımız; mimarlık kuramı, eleştirisi ve pratiği yetkinliğine bir arada hakim olmaya yönlenen, karmaşık ve etkin tasarım problemlerine kavramsal, yaratıcı ve çok yönlü bir bakış geliştirebilen, gelişen üretim ve yapım teknolojilerine ilgisi yanında doğal ve yapılı çevreye duyarlılığı ve sosyal, kültürel, ekonomik ve politik farkındalığı yüksek bir yetkin mimar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Ayrıca, bölümümüz Kocaeli gibi hem sanayi ve teknolojiyle iç içe, hem doğal ve tarihi değerleri açısından zengin, hem de zorlayıcı ve yaratıcı çözümlere ihtiyaç duyan mekansal ve yapısal sorunlara sahip bir bölgede bulunuyor olmaktan ötürü yerel olandan beslenmek ve yerel olana yararlı olmak amacı gütmektedir. Bu nedenle, programımız öğrencilerine tasarım ve bina bilgisi, yapı bilgisi ve teknolojileri, mimarlık ve sanat tarihi, tarihi alanda koruma ve inşa, kentsel tasarım ve planlama gibi çok çeşitli alan, ve ölçeklerde dersler sunmanın yanında, öğrencilerini yerel olanı merkeze alan özgün araştırma, değerlendirme ve projelere yönlendirmektedir.

mimarlik@kocaeli.edu.tr