Fizik Anabilim Dalı

Fizik Anabilim Dalı, Üniversitemiz Senato Kurulu’nun 19/07/1993 tarih ve 93/8 nolu toplantısı 3 sıra sayılı karar ile 1993-1994 Eğitim-Öğretim yılında açılmıştır. Fizik Anabilim Dalı’nda beş profesör, bir doçent, on dört yardımcı doçent, üç öğretim görevlisi ve yedi araştırma görevlisinden oluşan toplam 30 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Fizik anabilim dalında bugüne kadar dokuz öğrenci doktora programını, on sekiz öğrenci yüksek lisans programını başarıyla tamamlamıştır. Halen beş öğrenci doktora programına ve yirmi üç öğrencide yüksek lisans programına devam etmektedir. Fizik Anabilim Dalı’nda aşağıdaki çalışmalar yapılmaktadır:

-Abelyan olmayan alanların kuantumlanma problemleri, kuark-gluon plazmadan hadron fazına geçişin özellikleri, kuark-gluon plazma sinyalleri

-X-ışını lazeri, X-ışın spektroskopisi, lazerle oluşturulan plazma, lazerle malzeme işleme, yüksek güçteki lazer sistemlerinin dizaynı, lazer plazma etkileşmesinin modellenmesi

-Yönlendirilmiş polimerlerin dielektrik özellikleri, polimerlerin dielektrik relaksasyon özellikleri, iletken polimerlerin elektriksel özellikleri, polimer ince filmler, elektrokromik polimerik aygıtların elektrik ve optik özellikleri, tek eksenli ve çift eksenli polimerlerin esneme sabitleri

-Nükleer astrofizik (yıldız evrimi ve çekirdek sentezi, termonükleer reaksiyon hızları), düşük ve orta enerjilerde nükleer reaksiyon tesir kesiti ölçümleri, çevresel radyoaktivite, radyoizotop uygulamaları

-Çekirdek manyetik rezonans ve elektron spin rezonans teknikleri kullanılarak sıvı veya katı durumda organik yada inorganik malzemelerin moleküler yapılarının saptanması ve molekül hareketleri

-Fourier dönüşümlü infrared spektroskopisi, X-ışını kırınım teknikleri ile organik-inorganik molekül örneklerin ve kompozit (seramik) malzemelerin yapısal ve nitel analizleri

-Parabolik denklemlerin nümerik çözümleri, lineer olmayan denklemler için sonlu-farklar yöntemi, ters problemler

-Süperkonformal mekanik, süpergrupların lineer olmayan realizasyonu, süpersimetrinin geometrisi, süperkütleçekimi