Bilişim Sistemleri Mühendisliği Anabilim Dalı

Bilişim teknolojileri son yıllarda bilimsel ve ekonomik alanlarda yaşanan hızlı gelişmelerin itici gücü olmuştur. Günümüzde bilişim sistemleri, bankacılıktan otomotiv sanayine, sağlık bilgi sistemlerinden şirket yönetimine, telekomünikasyon sistemlerinden hava taşımacılığına çok geniş alanlarda kullanılmaktadır. Bilişim teknolojilerindeki ve sektöründeki gelişmelere paralel olarak, özellikle alanında uzmanlaşmış insan kaynağı gereksinimi hızla artmaktadır. Ülkemizde bilişim alanında yetişmiş insan gücü açığı oldukça fazladır. Bilişim Teknolojileri Mühendisliği (BTM) Lisansüstü Programı ile hızlı değişim gösteren bilişim sektörüne, teknik altyapıya ve çözüm üretme yeteneğine sahip geleceğin liderlerinin hazırlanması amaçlanmaktadır. Eğitim-öğretim ve araştırma alanlarındaki hedeflerimiz şu şekilde sıralanabilir:

  • Teknik alanda yenilikçi ve mükemmel hizmet anlayışı,
  • Güvenilir ve güvenlikli hizmetler,
  • Personel uzmanlığı ve profesyonelliği,
  • Kaynakların verimli kullanımı,
  • Dış ve iç ortak çalışma olanakları.


Misyonumuz, bilişim teknolojilerinin etkin kullanımıyla araştırma odaklı, yenilikçi ve uygulamaya yönelik bir eğitim-öğretim ve araştırma anlayışını benimsemektedir. Amaçlarımız doğrultusunda diğer üniversite içi ve dışından birimlerle karşılıklı faydalar gözetilerek ortak çalışmalar yapmak misyonumuzun önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Misyonumuzun gerçekleştirilmesinde, takım çalışması, karşılıklı saygı, dürüstlük ve işe bağlılık önemli unsurlardır.

Vizyonumuz, ulusal olduğu kadar dünya ölçeğinde, bilişim teknolojileri alanında eğitim-öğretim ve araştırma konularında saygı duyulan ve tanınan bir birim olmaktır. Akademik personelimiz, çalışmalarında öğrenci odaklı olup, kültürel olarak kapsayıcı ve destekleyici bir öğrenim ortamında, örnek teşkil eden eğitim-öğretim ve pratik uygulamalara önem vermektedir.