Makine Eğitimi Anabilim Dalı

Makine Eğitimi Anabilim Dalı makine teknolojileri ile ilgili temel konularda eğitim ve araştırma yapmaktadır. Fen Bilimleri Enstitüsünün birçok programından biri olan Anabilim Dalının öğretim üyelerinin aktiviteleri; araştırma ve geliştirme projelerinde çalışmak, lisansüstü öğrencilerine danışmanlık yapmak, vermiş oldukları alan derslerinin programlarını geliştirmektir. Bu programdan mezun olan yüksek lisans ve doktora öğrencileri endüstride ve üniversitelerde ilgili alanlarda lider konumunda görev yapabilmektedirler.

Genel araştırma alanları; mekanik, makine dinamiği, termodinamik, ısı transferi, akışkanlar mekaniği, ölçme, tasarım ve üretim olarak gruplandırılabilir. Özel konular ise aşağıdaki şekilde sıralanabilir;
- İçten Yanmalı Motorlar
- Emisyonlar ve Kontrol Teknikleri
- Alternatif Yakıtlar
- Taşıt ve Motor Dinamiği
- Taşıt Tasarımı
- Taşıt Sistemleri
- Enerji Yönetimi
- Deneysel ve Matematiksel Isı Transferi
- Makine Dinamiği ve Kinematiği
- Mekanik Sistemlerin Modellenmesi ve Kontrolü
- Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim
- Sonlu Elemanlar Metodu
- Soğutma, İklimlendirme ve Taşıt Klimaları
Aşağıda listelenen laboratuarlar araştırma, test ve projeler için kullanılmaktadır;
- İmalat Atölyesi
- Üretim Laboratuarı
- İçten Yanmalı Motorlar Test Laboratuarı
- Yakıt Laboratuarı
- Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim (CAD/CAM) Laboratuarı
- Ölçme ve Taşıt Klimaları Laboratuarı
Ayrıca Anabilim Dalı bilgisayar laboratuarı 40’ın üzerinde masa üstü bilgisayara sahip bulunmaktadır.