Makine Mühendisliği Anabilim Dalı

Mühendislik Fakültesinde yer alan Makine Mühendisliği Bölümü 1976’lara dayanan tarihiyle Kocaeli Üniversitesi’nin en eski ve temel bölümlerinden birisidir. Bölümün hareket hedefi iki amaçlıdır. Lisans programı, teknolojik yenilikler ve kaliteli iş gücüne ihtiyaç duyan, özellikle Kocaeli çevresinde yoğunlaşmış endüstriye kariyer öğrencileri yetiştirmektir. Temel ve uzmanlık konularını içeren çeşitli dersler Otomotiv, Konstrüksiyon, Hidromekanik ve Hidrolik, Makine Teorisi-Sistem Dinamiği ve Kontrol, Malzeme ve İmalat Teknikleri, Hesaplamalı-Teorik ve Uygulamalı Mekanik, Termodinamik ve Isı Transferi bilim dallarında sunulmaktadır. Dersler bilgisayar ve deney laboratuarları kullanılarak desteklenmektedir. Yüksek lisans programı, mühendislik diplomasına sahip bireyleri kullanılmakta olan ve/veya yeni gelişen teknolojileri takip etmeye, uyarlamaya ve geliştirmeye yönelik hazırlar. Yüksek Lisans derecesi tezli ve projeli tezsiz olmak üzere iki seçenekten biriyle alınabilir. Bölüm akademik olarak çalışmalarını ilerletmek isteyenlere “Doktora” programını sunmaktadır. Yüksek lisans tezleri ve bitirme projelerinin yanı sıra, araştırma faaliyetleri üniversite araştırma fonu ve milli kaynaklarla desteklenen projelerle yürütülmektedir.