Elektro-Optik Sistem Mühendisliği Anabilim Dalı

Dünya’da optik, fotonik ve lazer teknolojilerinin çok yoğun bir şekilde geliştiği ve elektronik sistemler ile entegre olduğu görülmektedir. Bu teknolojik gelişmeler ile paralel olarak dünyadaki üniversite enstitülerinde yeni disiplinlerarası bilim dallarını açıldığı görülmektedir. Ülkemizde de Aselsan, Vestel, Gate Elektronik, AnelTech, Roketsan ve Arçelik gibi firmalarının hızlı bir şekilde geliştiği ve uluslararası alanda rekabet edebilecek projelere giriştiği gözlenmektedir. Bu firmaların yeni teknolojik ürün geliştirmeye yönelik personel ihtiyacının daha da artacağı öngörülmektedir. Bu nedenle ülkemizde üniversitelerin lisansüstü programlarının yeni teknolojik ürünleri geliştirmeye ve kullanmaya yönelik oluşturulmasında fayda görülmektedir. Bu doğrultuda Kocaeli Üniversitesi’nde kurulmuş LATARUM (Lazer Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi) ve KULIS (Kocaeli Üniversitesi Görüntü ve İşaret İşleme Laboratuarı)’de ileri düzeyde lazer, optik, görüntü işleme, elektronik cihazlar konularında araştırmalar yapılabilecek duruma gelinmiştir. Mevcut alt yapılar kullanılarak, nitelikli insan gücünün Fen Bilimleri Enstitüsü Elektro-Optik sistem Mühendisliği anabilim dalı yüksek lisans programı ile birlikte yetiştirilmesi düşünülmektedir

Bu kapsamda özellikle;

1. Üniversite-Sanayi İşbirliğini içeren araştırmalar yapmak,

2. İleri düzeyde araştırma yapacak insan gücü yetiştirilmesi planlanmaktadır.

3. Uluslar arası işbirliklerini geliştirmeye yönelik projeler oluşturmaktır.