Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı

Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü çevre ve halk sağlığı konularına artan ilgiyi karşılamak amacıyla 1993 yılının Eylül ayında kurulmuştur. Bölüm; Çevre Mühendisliği Yüksek Lisansı ve Çevre Mühendisliği Doktorası olmak üzere 2 farklı lisansüstü eğitim derecesinin elde edilebilmesine olanak sağlamaktadır. Sözü edilen bu lisansüstü eğitim süreci Çevre Bilimleri Ana Bilim Dalı ve Çevre Teknolojileri Ana Bilim Dalı şeklindeki 2 farklı ana bilim dalı altında organize edilmiştir. Bölüm lisansüstü eğitim programındaki öğrenci/bölüm öğretim üyesi oranının; öğrenci ve danışman arasında verimli bir çalışma ilişkisini mümkün kılacak bir seviyede tutulmasına özen gösterilmektedir.

Çevre Mühendisliği lisansüstü eğitim programının öğrenciler için araştırma olanakları sunduğu özel alanlar; su ve atık su arıtımı, hava kirliliği ve kontrolü, su kalitesi yönetimi, toprak ve yeraltı suyu kirliliği, çevre modellemesi, katı ve tehlikeli atık yönetimi, çevresel etki değerlendirmesi, çevre kimyası ile iş sağlığı ve güvenliği şeklinde gösterilebilir. Bölüme ait eğitim ve araştırma amaçlı laboratuarlar ise şu şekildedir:

-    Hava Kirliliği ve Kontrolü Laboratuarı
-    Katı ve Tehlikeli Atık Laboratuarı
-    Kütle Spektrometrisi Laboratuarı
-    Enstrümental Analiz Laboratuarı
-    BOİ Laboratuarı
-    İleri Arıtma Teknolojileri Laboratuarı
-    Su ve Atıksu Laboratuarı
-    Biyoanaliz Laboratuarı