İş Sağlığı ve Güvenliği (İ.Ö.) Anabilim Dalı

Özünde iş kazalarını ve meslek hastalıklarını konu edinen, genelde ise çalışanların sağlığını ve güvenli ortamlarda ve güvenli koşullarda çalışmalarını sağlayan iş sağlığı ve güvenliği kavramı, gelişmiş ülkelerde bağımsız bir bilim dalı haline gelmiştir. Ülkemizde de iş sağlığı ve güvenliği konusunda yapılan çalışmalar, yasal düzenlemelerin de etkisiyle giderek artmaktadır. Başta sanayi kuruluşları olmak üzere tüm çalışma alanlarında faaliyet gösteren işletmeler, iş güvenliğine yönelik olarak mevzuatların gerektirdiği tedbirleri almak ve düzenlemeleri gerçekleştirmek zorundadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı ile, etkin bir iş ve endüstriyel çevre sağlığı ve güvenliği programının oluşturulması, iş yerinde kazaya sebebiyet verebilecek her türlü etkenin ve uygulamanın tespiti ve gerekli korunma programının oluşturulması, çalışma ortamının yarattığı riskleri belirleyerek ortamın geliştirilmesi çalışmalarının planlanması ve hayata geçirilmesi, üretimin kanunlar ve yönetmelikler ile belirlenen sağlık ve güvenlik kurallarına uygun koşullarda yapılması, işyeri acil durum planlarının oluşturulması, kaza yeri incelemelerinin ve raporlamasının yapılması, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin gerçekleştirilmesi, endüstriyel kirleticilerin çevreye zarar vermeyecek şekilde depolanması ve bertaraf edilmesi gibi endüstrinin tüm iş kollarını kapsayan çalışmaların bilimsel yöntem ve analizlere dayanarak yüksek bir doğrulukla yapılması, sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu sayede, üniversite-sanayi işbirliği ile sanayide çalışma alanlarına bilimsel metot ve analiz yöntemleri uygulayarak verimliliğin artması sağlanırken endüstriden sağlanacak bilgi ve imkanlar ile önemli bilimsel yayın ve çalışmalar gerçekleştirilmesi mümkün olacaktır.

Disiplinler arası bir konumda olan İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı'na; mühendislik fakültelerinin bütün bölümleri, tıp fakülteleri, fen edebiyat fakültelerinin fizik ve kimya bölümleri, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümü, çalışma ekonomisi bölümü, mimarlık bölümü ve teknoloji fakülteleri mezunları, teknik eğitim fakültelerinden teknik öğretmen olarak mezun olanlar, dört yıllık lisans düzeyinde eğitim almış olup iş sağlığı güvenliği yönetim sistemi uygulanan iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği alanında en az 5 (beş) yıl görev alanlar, iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitim veren kamu eğitim kurumlarında en az 5 (beş) yıl süreyle öğretim elemanı olarak çalışmış olanlar ile iş sağlığı ve güvenliği alanında ön lisans eğitimi alıp ayrıca herhangi bir alanda dört yıllık lisans düzeyinde eğitimini tamamlamış olanlar başvurabilir.