Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalı

Bireylere, bilginin üretilmesini ve yayılmasını sağlayacak eğitimi vermek, akademik yetkinlik ve uygulama becerisi kazandırmak ve ayrıca bireylerin bu alanda Türkiye ve dünyadaki değişime ve gelişime öncülük etmelerini sağlamak amacıyla kurulmuştur. Alanlarında eğitim-öğretim yönünden donanımlı, yenilikleri takip edebilen ve kendine güvenen idealist bireyler yetiştirmek ana hedeflerdendir. Milli Eğitim Bakanlığı?na bağlı veya diğer eğitim kurumlarında görev yapan veya yapmak isteyen matematik öğretmenlerinin, mesleki yeterliklerini geliştirmek ve alanında uzman bireyler yetiştirilmek hedeflenmektedir. İlk olarak 2010-2011 eğitim-öğretim yılında öğrenci yetiştirilmeye başlanılmış olup halen 6 öğrenciyle öğretime devam edilmektedir.