İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

İnşaat Mühendisliği lisansüstü öğretim programı, yüksek lisans ve doktora derecelerine yönelik öğretim vermektedir. İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı lisansüstü öğretim programı, Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim elemanları (1 profesör, 4 doçent, 8 yardımcı doçent, 5 doktor araştırma görevlisi, 6 araştırma görevlisinden oluşan akademik çalışma grubu) ve laboratuvar olanakları ile sürdürülmektedir. Program dahilinde Yapı ve Yapı Mekaniği Laboratuvarı, Yapı Deprem Laboratuvarı, Yapı Malzemeleri Laboratuvarı, Geoteknik Laboratuvarı ve Hidrolik Laboratuvarı bulunmakta ve hizmet vermektedir. İnşaat mühendisliği lisansüstü öğretim programı, Yapı, Yapı Mekaniği, Zemin Mekaniği, Hidrolik ve Ulaşım Anabilim dallarına ayrılmıştır. Program, yapı sektörüne uzmanlaşmış, nitelikli mühendisler ve inşaat mühendisliği dalında akademisyenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla program dahilinde, üniversite, kamu ve özel kuruluşlar tarafından desteklenen araştırma projeleri düzenlenmekte ve yürütülmektedir. İnşaat mühendisliği lisansüstü öğretim programına başvuru şartları, Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından belirlenmektedir. Programın öğretim dili Türkçe'dir. Öğrencilerin alacağı dersler, seminer ve tez konuları, öğrencilerin ilgilendiği alanlar ve kariyer planlarına göre, danışman öğretim üyesinin denetiminde belirlenir.