Kimya Anabilim Dalı

Kimya Anabilim Dalı 1992 yılında kurulmuş olup, ilk öğrenciler 1994 yılında alınarak, Kimyagerlik Alanı’nda Lisans ve Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim Programları’na başlanmıştır. Anabilim Dalın’da Doktora Programı’na ise 1999 yılında başlanmıştır. Anabilim Dalı; Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Organik Kimya, Fizikokimya ve Biyokimya'dan oluşmaktadır. Yüksek Lisans Programı’nı bitiren öğrenciler Yüksek Kimyager unvanını, Doktora programını bitirenler ise Kimya Doktoru unvanlarını almaya hak kazanırlar. Yüksek Lisans ve Doktora Programları’na kaydolan öğrencilerin mezun olabilmeleri için Yüksek Lisans ya da Doktora tez çalışmalarını tamamlama zorunluluğu vardır. Doktora Programı’na yüksek lisans programını tamamlamış öğrenciler kabul edilebilir. Kimya Anabilim Dalı’nda halen 4 Profesör, 4 Doçent, 8 Yardımcı Doçent olmak üzere 16 öğretim üyesi ve 9 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Anabilim Dalı laboratuarları genel laboratuar araç-gereçleri ile donatılmıştır. Ayrıca, FTIR, UV-Visible Spektrometre, alev fotometre, potansiyometre, polarimetre, voltametre ve A.A Spektrofotometre de eğitim ve araştırma amaçlı olarak kullanılmaktadır. Anabilim Dalı’ndaki araştırma etkinlikleri, mali yönden Kocaeli Üniversitesi Araştırma Fonu ve Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) vs. tarafından desteklenmektedir.

Başlıca araştırma konuları;
—Sentetik polimerlerin sentezi ve karakterizasyonu
—Hidrojeller ve heterofaz polimerizasyonu
— Doğal ürün sentezi
— Spektroskopik yöntemlerle organik yapısal analiz
— Enzimolojinin temel ve uygulamalı alanları: özellikle penisilin amylase ve alkaline protease gibi mikrobiyal hidrolitik enzimlerin saflaştırma, karakterizasyon ve stabilizasyonu.
— Lityum pilleri ve elektrot/elektrolit yüzeyleri için orijinal ve polimer elektrotların araştırılması.
— Organometalik kompleksler
— Heterosiklik bileşiklerin incelenmesi
— Ağır metallerin Atomik soğurma spektroskopisi ile belirlenmesi
— Yüzey kimyası ve adsorpsiyon
— Korozyon