Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalında elektronik ve haberleşme alanlarında yüksek lisans ve doktora eğitimi verilmektedir. Özellikle İşaret İşleme, İmge İşleme, Haberleşme, Mikrodalga, Kontrol, Mikro-Elektronik, Akıllı Sistemler ve Biomedikal alanlarında çalışmalar yürütülmekte ve yaptırılmaktadır. Son yıllarda önemli bir atılım içerisinde olan bu anabilim dalında ilgili alanlarda yürütülen projeler, bilimsel araştırmalar ve sanayi destek çalışmaları sayesinde gerek ulusal gerekse uluslararası alanda Elektronik ve Haberleşme Mühendisliğine önemli katkılar yapılmaktadır. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine üniversite dışından destekli olarak yürütülen araştırma projelerinde, proje durumuna bağlı olarak, ücretli çalışma imkanı tanınabilmektedir. Yüksek Lisans seviyesinde yapılan tez çalışmasından en azından ulusal, Doktora seviyesinde ise uluslararası yayınlar istenmektedir.