Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalı

Mekatronik mühendisliği, makina, elektrik, elektronik mühendislikleri ile bilgisayar teknolojisi ve kontrol mühendisliğini içeren yeni bir mühendislik yaklaşımı ve son yıllarda büyük hızla gelişen bir mühendislik dalıdır. Mekanik, elektrik ve elektronik hatta optik- bileşenlerden oluşan, ön verileri algılayan sensörleri; onları yorumlayan ve işleyen mikroişlemcileri ve sonunda bu veriler doğrultusunda gerekli tepkileri veren aktüatörleri olan sistemler mekatronik sistemleri oluştururlar. Mekatronik tasarım, mekanik sistemlerin kontrolünde sağladığı büyük kolaylıklardan dolayı son yıllarda çok geniş bir uygulama alanı bulmuştur.

Hızlı ve gelişmiş bilgisayarların kullanılmaya başlandığı, üretimin el değmeden otomatik kontrol ile gerçekleştirilmeye başlandığı günümüzde yüksek endüstriyel potansiyeli ile bölgemiz mekatronik mühendisliğinin en önemli ilgi alanını oluşturmaktadır. Bu alanda endüstri ile çeşitli otomatik kontrol sistemleri için projeler geliştirilmesinde bilim adamlarına, yine endüstrinin arzu ettiği mühendislerin yetiştirilmesine, bir başka değişle yoğun bir üniversite sanayi işbirliğine ihtiyaç duyulmaktadır. Anabilim dalımız bu bağlamda bu ilişkiyi sağlayacak lisansüstü ve doktora eğitimini oluşturarak konuya yetkin yüksek mühendisler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Yüksek lisans ve doktora tez çalışmaları sanayi ve Ar-Ge ihtiyaçları doğrultusunda desteklenmekte ve hayata geçirilmektedir. Bu sayede ulusal ve uluslararası alana önemli katkılar yapılmaktadır. Yüksek Lisans ve Doktora seviyesinde yapılan tez çalışmalarından en az ulusal ve uluslararası bir yayın istenmektedir.