Biyomedikal Mühendisliği (İ.Ö.) Anabilim Dalı

Biyomedikal Mühendisliği, mühendislik ve tıp bilimleri arasında bir köprü vazifesi yapan, fen ve mühendislik bilgi birikimlerinin tıp ve biyoloji alanlarına uygulayarak sağlık alanındaki problemlerin çözümüne yardımcı olan disiplinler arası bir uzmanlık sahasıdır. Görev aldıkları alanlarda veya sağlık kurumlarında teşhis ve tedavi amacıyla kullanılan insan vücuduna destek olan mekanik ve elektronik cihaz ve sistemlerin analizi, ölçme, teknik işletme, bakım-onarım, tıbbi cihaz yönetimi, kalibrasyonu faaliyetlerini yetkin bir şekilde örgütleyip yönetirler. Aynı zamanda, bu tür makinelerin, cihazların veya sistemlerim üretimi sanayinde görev alarak bu cihazların tasarımı, üretimi ve en önemlisi ilgili AR-GE faaliyetlerini yürütür.

Sağlık kurumlarında ölçme ve görüntüleme amacıyla EKG, EMG, EEG, röntgen, ultrason, CT, MR, PET vb sistemleri teşhise yönelik; radyoterapi ve lazer sistemleri ise tedaviye yönelik biyomedikal cihaz ve sistemler çok yaygın kullanılmaktadır. Sağlık hizmeti veren kurumlarımızda yaklaşık 20,000 farklı tıbbi cihaz ve sistem kullanılmakta olup, tıbbi cihaz, alet, malzeme ve yazılım konusunda ülkemiz büyük oranda dışa bağımlıdır. Bunun en önemli sebebi, yerli firmaların yeterli AR-GE yeteneği olmayan küçük işletmeler niteliğinde olması ve yerli AR-GE’siz ürünlere olan güvensizliktir. Dış kaynaklı tıbbi cihazların son derece pahalı olması sebebi ile ülkemizde ikinci el tıbbi cihazlar kolaylıkla ithal edilip hizmete alınabilmektedir.

Kocaeli Üniversitesi, Lisansüstü programının en önemli özelliği ise bu alanda AR-GE vizyonuna sahip ve ülkemiz sağlık sektörünün ihtiyacı olan nitelikli kalifiye Biyomedikal Mühendisleri yetişmelerini sağlamaktır. Disiplinlerarası lisansüstü bir program olup, lisans mezunu bütün öğrencilerin müracaatlarını kabul edebilmektedir.

Misyonumuz: Mühendislik-fen bilgi birikim ve deneyimini insan sağlığının teşhis ve tedavileri için kullanılabilecek yeni teknolojik ve yöntemlere dayalı araçlar/cihazlar geliştirebilecek, tıbbi problemlere çözüm üretebilecek, biyomedikal bilgi ve verilerin toplanması, bilgilere erişim ve optimum kullanımı konularında gerekli donanımlara sahip, sosyal ilişkilerde etkin, disiplinlerarası alanlara kolayca uyum sağlayabilecek ve bilimsel/teknolojik gelişmeleri takip edebilecek, üretken, ürettiğini ürüne dönüştürebilen bilim insanları yetiştirmektir.

Vizyonumuz: Sağlık kurumlarında mevcut her türlü tıbbi cihazların işletim, periyodik bakım-onarım, kalibrasyonlarını yapabilmek için öğrendiği fen ve mühendislik birikimini kullanabilen, hekimlere cihazlar hakkında danışmanlık yapabilen, yeni tıbbi cihaz tasarımı ve üretimi konusunda azimli, kararlı ve mesleki etik kurallarına bağlı AR-GE mühendisleri yetiştirerek bir marka haline gelmektir. Bilgi çağının gerektirdiği araştırıcı, sorgulayıcı eğitime ağırlık veren, bilim ve teknolojide takip edilen öncü çalışmalar yapan uluslararası standartlara göre saygın eğitim ile bir bilim dalı olmayı ve insanlığa hizmet etmeyi düstur edinmiş ahlaklı gençler yetiştirerek ülke kalkınmasına katkıda bulunmaktır.

Kalite Politikamız: Biyomedikal Mühendisliği alanlarında akademik ve AR-GE çalışmasına gönül verecek, kendini araştırma faaliyetlerine adamış, fedakâr, güvenilir, ahlaklı, ülkesini sevecek ve milletine hizmet edecek, sağlık kurumlarında tüm tıbbi cihazların yüksek güvenilirlikle kullanımı sağlanarak tanı ve tedavi hizmetlerinin en üst seviyede verilmesine katkıda bulunacak lisans mezunlarına kapılarımızı açmaktır.

Biyomedikal Mühendisliği Anabilim Dalı’nda yapılan başlıca çalışmalar ise şöyle sıralanabilir:

Biyomekanik, ortopedik operasyonlar için operasyon öncesi düzeltme tasarımları ve birebir 3B modellemeler, protez/implant tasarımı, imalatı ve ilgili deneysel çalışmalar, bilgisayar destekli tasarım ve analizler, yeni tasarımlarla patent faaliyetleri, fizyolojik sinyaller, biyomalzemeler, biyoteknoloji, biyoelektrik-elektronik, biyoalgılayıcılar, doku mühendisliği, biyoenformatik, biyomedikal sinyal işleme, biyomedikal görüntüleme ve görüntü işleme.