Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı

1993 yılında lisans eğitimine başlamış olan Bilgisayar Mühendisliği, 2002 yılında yüksek lisans programını başlatmıştır.

Programın amacı, bilgisayar mühendisliği ve ilgili mühendislik almış olan kişilerin belli alanlarda uzmanlaşmalarını sağlamaktır. Aynı zamanda bu alanda akademik çalışmaları ve hayatı ideal edinmiş öğretim elemanları yetiştirmektir.

Son 10-15 yılda bilgisayar ve bilgisayar uygulamalarındaki muazzam ilerleme bankacılık, ticaret, haberleşme, tıp, savunma sanayi vb. alanlardaki hızlı gelişmelere önayak olmuştur. Bunların doğal sonucu olarak da bilgisayar mühendisliğine olan eğilimi ve ilgiyi son derece arttırmıştır.