Otomotiv Mühendisliği (İ.Ö.) Anabilim Dalı

Üniversitemizin bulunduğu Kocaeli sınırları içinde, Türkiye’de faaliyet gösteren en büyük 20 adet otomotiv ve yan sanayi firmasının yaklaşık yarısı yer almaktadır. Otomotiv sektöründe, otomotiv disiplinleri ile ilgili Ar-Ge çalışmalarında görev alabilecek, içten yanmalı motor ve taşıt disiplinlerinde tasarım, analiz ve test teknolojilerinin kullanımını ve geliştirilmesini sağlayabilecek bilgi ve deneyime sahip mühendislere ihtiyaç duyulmaktadır. Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı, bu talebe cevap vermek amacıyla açılmıştır. Programda görev alan öğretim üyelerinin büyük çoğunluğu, yüksek lisans, doktora veya post doktora çalışmaları kapsamında otomotiv ile ilgili bir disiplinde yurt dışı deneyimine sahiptir. Bu program, ilgili lisans mezunlarına yüksek lisans eğitimi alabilme olanağı sunarken, aynı zamanda ülkemizdeki otomotiv sektöründe Ar-Ge kültürünün zenginleşmesini ve bu sektörde çalışan elemanlar ile öğretim üyelerini ortak bir amaçta buluşturarak üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesini hedeflemektedir. Tezsiz Yüksek Lisans Programı, ilgili sektörde çalışan teknik elemanların eğitim alabilmelerini sağlamak amacıyla çalışma saatleri dışında yürütülmektedir. Otomotiv Mühendisliği Anabilim Dalı öğrencileri, otomotiv sektöründe karşılaşılan sorunları Ar-Ge faaliyetleri ile çözme kültürünün geliştirilmesi ve ürün geliştirmeyi amaçlayan bir eğitim almaktadırlar. Böylece, otomotiv sektörünün ihtiyaç duyduğu çeşitli alanlarda yüksek seviyede mühendislik bilgi ve becerisine sahip olarak mezun olmaktadırlar. Yabancı dil koşulunun aranmadığı Otomotiv Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Programına, Mühendislik, Teknoloji ve Teknik Eğitim Fakültelerinin ilgili bölüm mezunları başvurabilir.