Matematik Anabilim Dalı

Matematik Anabilim Dalı, 1993-1994 Eğitim-Öğretim yılında açılmıştır. Matematik Anabilim Dalında 3 profesör, 13 yardımcı doçent, 2 öğretim görevlisi ve 7 araştırma görevlisi ve 1 uzmandan oluşan 26 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Anabilim dalımızda bugüne kadar 36 yüksek lisans ve 17 doktora tezi tamamlanmıştır.

 

Anabilim dalımız, Topoloji, Analiz, Cebir, Geometri ve Uygulamalı  Matematik olmak üzere 5 temel alanda Yüksek Lisans ve Doktora imkanı sunmaktadır. Matematik Anabilim Dalında aşağıdaki araştırma konularında çalışmalar yapılmaktadır :

 

• Fuzzy Topolojik Uzaylar  

• Fuzzy topolojide cebirsel topolojinin uygulanmasi

• Esnek Kümeler, Esnek Gruplar, Esnek Topolojik uzaylar

• Operatör Teori

• Tam Sayı Dizileri

• Homotopi ve Homoloji Teori

• Kombinatorik 

• Halka Teorisi, Türevli Halkalarda Değişmelilik Koşulu

• Matris Teori

• Fibonacci, Lucas Sayilari ve Uygulamaları

• Eğriler ve Yüzeyler Teorisi

       AW(k)-tipinde Eğriler ve Yüzeyler

       W-eğrileri (helisler)

       Sonlu Tip Eğriler ve Yüzeyler

        Helissel Eğriler ve Yüzeyler

        Regle Yüzeyler

• Altmanifoldlar Teorisi

        Helissel Altmanifoldlar

• Hareket Geometrisi

• Algoritma Analizi

• Lineer Olmayan Diferansiyel Denklemler ve Varyasyonel Yöntemler

• Ters Problemler

• Matematiksel ve Sayısal Modelleme

• Sayısal Matematik, Sonlu Elemanlar Yöntemi

• Dalgacık Teorisi ve Uygulamaları

• Parabolik Diferansiyel Denklemler ve Isı transferi denklemi

• Lineer Olmayan Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Analitik Çözüm Yöntemleri

• Serbest ve hareketli sınır değer problemleri

• Sonlu Farklar Yöntemi; Sayısal Yöntemler

• Sayısal Çözümleme

• Esnek Cisimlerde Kontak Problemleri

• Optimizasyon

• Dinamik Sistemler