Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Anabilim Dalı

Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Anabilim Dalı'nda, yüksek lisans ve doktora derecelerinde eğitim verilmektedir. Lisans programını tamamlayanlar ilk ve orta öğretimde (Meslek Liseleri, Teknik Liseler ve Anadolu Teknik Liseleri) öğretmen olarak görev alabilecekleri gibi değişik sektörlerde elektronik & bilgisayar sistem ve servis uygulamalarında iş imkanları bulabilmektedir. Gelecek nesillerin eğiticileri olacak öğrencilerimiz, bilgisayar, elektronik, haberleşme, kontrol, mikrodenetleyiciler ve lojik laboratuvarlarımızı kullanılarak teorik altyapılarını destekleme olanağına sahip bulunmaktadır. En önemli önceliklerimizden birisi, öğretmen adaylarımızı gelişerek değişen ve çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatarak, bunların da kendi öğrencilerini daha iyiye ve mükemmele yönlendirebilmelerini sağlamaktır. Lisansüstü programlarımız, elektronik ve bilgisayar eğitiminde (ayrıca tasarım ve uygulamalarında) teknoloji & uygulama uzman ve danışmanı, eğitim programı danışmanı, sınav ve değerlendirme uzmanı yetiştirmeye yöneliktir.