Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı

Kimya Mühendisliği Anabilim Dalında, Yüksek Lisans ve Doktora programlarına yönelik eğitim verilmektedir. Eğitim dili Türkçe’dir. Ancak ders planında yer alan derslerin bir kısmı İngilizce olarak verilmektedir. Yüksek Lisans ve Doktora tezleri; Kimya Mühendisliği Anabilim Dalında bulunan öğretim üyelerinin uzmanlık alanı ile ilgili olan polimer, kataliz , yanma, pervaporasyon, kalite, petrokimya, biyoteknoloji ve kimyasal reaksiyon mühendisliği gibi endüstriye dönük konularda yaptırılmaktadır.

Üniversite-sanayi işbirliğinin oluşturulması, endüstriyel deneyimi olan öğretim üyelerinin yanısıra endüstriyel deneyimi olan Yüksek Lisans/Doktora öğrencileri olan, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı'nın önemli bir hedefidir. Bu amaçla çeşitli sanayi kuruluşları ile işbirliği çerçevesinde tezler yaptırılmakta, projeler ile teknoloji geliştirilmesi/iyileştirilmesi için araştırmalar yürütülmektedir.

Evrensel niteikte verdiği eğitim ve yaptığı araştırmalarla topluma hizmet ederek ulusal ve uluslararası alanda saygınlığını pekiştirmek Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı'nın diğer önemli bir hedefidir.