Mühendislik Yönetimi (İ.Ö.) Anabilim Dalı

Mühendislik Yönetimi, bir ürünün, cihazın, yapının veya makinanın tasarımında, imalatında, yapımında, işletmesinde veya bakımında istenilen amaçları başarmak için mühendislerin, bilimadamlarının, tasarımcıların ve diğer teknik ve teknik olmayan personelin faaliyetlerini organize etmek, planlamak, yönetmek ve kontrol etmektir. Günümüzün Ar-Ge ve Mühendislik fonksiyonları karmaşık ve çok disiplinli faaliyetleri kapsamakta olup, hızla değişen teknoloji, pazar, yasal ve sosyoekonomik etmenler ortamında bu fonksiyonları planlamak, organize ve entegre etmek çağdaş modeller kullanmayı gerektiren bir yönetim olayıdır. Bu dinamik mühendislik organizasyonlarını geleneksel yönetim modelleri ile yönetmek çok güçtür. Bu organizasyonlarda sorumluluk ve yetkilerin iyi paylaştırılması, düşey, yatay ve çapraz ilişkilerin iyi düzenlenmesi, uygun liderlik, motivasyon ve takım çalışması ortamlarının yaratılması gerekmektedir. Ar-Ge ve Mühendislik Bölümü Müdürleri, elemanları ve diğer bölüm elemanları ile teknik olduğu kadar sosyal olarak iletişim kurmak zorundadır. Dolayısıyla şirketin kültürünü anlamak ve ona göre davranmak zorundadırlar. Etkin liderlik, takım çalışması, çatışma yönetimi, çağdaş planlama ve kontrol bilgi ve becerilerini kazanmış olmaları gerekmektedir. Bu kişiler şirket ve kurumlarda Proje Müdürü, Ürün Müdürü, İmalat-Üretim Müdürü, Mühendislik Müdürü, Teknik Müdür, Ar-Ge Müdürü ünvanları ile çalışmaktadırlar.