Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı

Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı'nda, jeolojik ve jeoloji mühendisliği ile ilişkili araştırma alanlarını kapsayan konularda yüksek lisans ve doktora programları sürdürülmektedir. Bu programlarda jeolojinin bilimsel ve mühendislik uygulamalarına ilişkin konularının anlaşılması üzerinde yoğunlaşılmaktadır. İlgili konular, katı yer jeokimyası ve petroloji, yapısal jeoloji, sedimantoloji, zemin ve kaya mekaniği, çevre ve toprak jeokimyası, hidrojeoloji ve hidrojeokimya gibi çalışma alanlarını kapsamaktadır. Program dahilinde 10 öğretim üyesi, 12 araştırma görevlisi ve diğer çalışanlar yer almaktadır. Bölümde bulunan laboratuarlar ve temel araştırma ekipmanları şunları kapsamaktadır: (1) elmas kesici, çeneli kırıcı ve tungsten öğütücü ile donatılmış bir katı kaya örnek hazırlama laboratuarı; (2) tüm gerekli ekipmanları içeren bir ince kesit hazırlama laboratuarı; (3) RadiometerTraceLab50 sistemi, Varian Cary-50 UV-VIS spektrofotometre, Shimadzu 1210 VIS spektrofotometre, Milestone Ethos D mikrodalga asit çözündürme ünitesi, Milipore Synergy 185 ultra saf su ünitesi içeren bir jeokimya laboratuarı; ve (4) kum konisi, tek eksenli basınç test ünitesi, konsolidasyon test aparatları ve cassagrande deney aletlerini içeren bir zemin ve kaya mekaniği laboratuarı.