Jeodezi ve Jeoinformasyon Mühendisliği (İ.Ö.) Anabilim Dalı

Jeodezi ve Jeoinformasyon Mühendisliği Anabilim Dalı yüksek lisans öğrenimini 2005 yılında başlatmıştır. Programın amacı öğrencileri; jeodezi, fotogrametri ve uzaktan algılama, coğrafi bilgi sistemleri, arazi ve mühendislik ölçmeleri, kartoğrafya, global konum belirleme sistemi, kadastral ölçmeler ve arazi bilgi yönetiminin geleneksel ve yeni konularında çalışmalar yapmak üzere hazırlamaktır.

Jeodezi ve Jeoinformasyon konumsal bilgilerin elde edilmesi, işlenmesi, analizi, sunumu ve yönetimini bütünleştiren bir faaliyet alanıdır. Bu alandaki uzmanlar, gelişmiş ölçme ve veri toplama teknikleri (uydu bazlı konum belirleme ve dijital görüntü işleme.. vb.), bilgisayar bazlı modern veri yönetimi ve görselleştirme araçları kullanarak önemli uygulama projelerinde kilit rol oynarlar.

Program öğrencilere, araştırma alanlarındaki bilgilerini arttırırken hem mesleki deneyimlerini arttırmak ve hem de toplumun refahını koruyabilmek amacıyla kendileri için gerekli olan diğer disiplinlerle de bilgi alışverişine yönelik olmak üzere; ağırlıklı olarak; “Güncel Yerkabuğu Hareketlerinin Belirlenmesi, Uydu Jeodezisi, Coğrafi Bilgi Sistemi tabanlı Jeodezik ve Jeodinamik Bilgi Sistemleri ile Sayısal Harita Üretimi ve Arazi Yönetimi” konularında eğitim vermeyi amaçlamaktadır.

Jeodezi ve Jeoinformasyon Mühendisliği Ana Bilim Dalının ülkesel ve yöresel ölçekteki yatırım ve kalkınma planlarına da katkılar sağlayabilecektir. KAF kuşağının batı ucu olan Marmara bölgesinden Zonguldak ve Bolu’ya kadar olan bölgesinde Jeodezik ağlar oluşturarak buralarda özenle gerçekleştirilecek periyodik jeodezik gözlemler yardımıyla, Güncel Yerkabuğu Hareketleri belirlenip izlenebilecektir. Bu biçimiyle de; Kalkınma Planlarında öncelikli konular arasında yer alan "Depremlerin Önceden Kestirilmesi ve Hasarların Azaltılması" alanındaki ülkemiz sorunlarının çözümüne önemli katkılar sağlanacaktır.