Deniz Ulaştırma Mühendisliği Anabilim Dalı

Denizcilik, su ürünlerinden deniz turizmine, limancılık ve taşımacılıktan gemi sanayiine birçok alanda ülke ekonomisine katkı sağlayan büyük bir sektörler kümesidir. Denizciliğin gelişmesinde ülkemizin avantajlı coğrafi konumun yanında fedakâr girişimcilerin, iyi yetiştirilmiş insan kaynağının ve akademinin rolü büyüktür. Yeni teknolojik gelişmeler bilhassa AR-GE odaklı disiplinlerarası denizcilik programlarının açılmasını gerektirmektedir.
Deniz Ulaştırma Mühendisliği (Tezli) Yüksek Lisans Programı, Kocaeli Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi'nin girişimiyle 2020 yılında kurulmuştur. Ders programları ihtiyaca ve yeni teknolojik gelişmelere göre yapılandırılmakta olup,
- Disiplinlerarası bakış açısıyla deniz ulaştırma problemlerine çözüm yaklaşımları geliştirmeyi,
- Deniz ulaştırma alanında araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunmayı,
- Bilimsel literatüre ve yeni bilim insanları yetiştirilmesine katkı sağlamayı,
- Denizcilik sektörünün ihtiyaç duyduğu gelişmiş sektörel bilgi ve analiz kabiliyetine sahip iyi donanımlı insan kaynağının oluşturulmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.