Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

Endüstri Mühendisleri günümüzün karmaşık üretim ve hizmet sistemlerinin planlanması, kontrolü, tasarımı ve yönetimi için temel bilimler, davranış bilimleri ve mühendislik bilimlerinin bilgi ve yöntemlerinden yararlanmaktadır. Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programının amacı, küreselleşmenin de etkisiyle imalat ve hizmet sektörlerindeki işletmelerde ortaya çıkan karmaşık problemleri çözümleyecek ve geliştirecek araştırmacı yüksek mühendisler” yetiştirmektir. Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, sistemlerin, ürünlerin ve hizmetlerin yaşam çevrimleri içinde, etkinlik, verimlilik, uyumluluk, kalite ve sürekli gelişim ilkelerini uygulamaya yönelik bir öğretim programını öğrencilere sunmaktadır. Program Endüstri Mühendisliğinin Üretim Yönetimi, İnsan Faktörleri Mühendisliği, Yöneylem Araştırması ve Yönetim-Organizasyon gibi tüm alanlarında yeni ve güncel çok çeşitli konularda dersler içermektedir.