Yazılım Mühendisliği Anabilim Dalı

Programın amacı, kendi alanında uzman yazılım mühendisleri yetiştirmektir. Yazılım mühendisliği yüksek lisans bölümünden mezun olan öğrencilerin; ? Yazılım mühendisliğinin temel kavram ve tekniklerini (aldığı dersler, katıldığı konferans ve seminerler vasıtasıyla) ana hatlarıyla kavramak, ? Kullanıcı ihtiyaçlarını analiz ederek, uygun çözümler üretebilmek, ? Kullanıcının belirlediği fakat genelde sürtüşmelere yol açan zaman, maliyet, kullanılabilirlik gibi noktalarda uzlaşma sağlayabilmek, ? Mühendislik yaklaşımlarını kullanırken etik, sosyal, yasal ve ekonomik ilgileri bütünleştirecek uygun çözümleri tasarlayabilmek, ? Yazılım tasarımı, geliştirilmesi, gerçekleştirimi ve doğrulanması için temel sağlayan mevcut teorileri, modelleri ve teknikleri anlamak ve uygulayabilmek, ? Yazılım geliştirme ortamında etkin olarak çalışmak, gerekli olduğunda liderlik yapabilmek ve kullanıcılarla iyi iletişim kurabilmek yani proje yönetimi becerisine sahip olmak, ? İlgili alanlardaki gelişmeleri takip edip, uygulayabilmek gibi yetenekler kazanması amaçlamaktadır.