Elektrik Mühendisliği Anabilim Dalı

Elektrik Mühendisliği Anabilim Dalında, Elektrik enerjisinin üretimi, iletimi, dağıtımı, enerji sistemleri ve elektrik enerjisi ile çalışan cihazların (elektrik makineleri, güç transformatörleri ve güç elektroniği cihazları vb.) tasarımı, geliştirilmesi, korunması, kontrolü, güvenliği ve işletilmesi konularında çalışabilecek ve araştırma yapabilecek elektrik mühendisi ve bilim adamı yetiştirilmektedir. Bu amaçla yüksek lisans ve doktora programlarına yönelik eğitim verilmektedir.

Lisans üstü düzeydeki elektrik mühendisliği konuları şu şekilde sıralanabilir:
- Elektrik güç sistemlerinin modellenmesi ve analizi, koruma, kontrol ve güvenilirliği,
- Elektrik makinalarının tasarımı, analizi ve kontrolü, 
- Güç kalitesi ve enerji verimliliği,
- Güç elektroniği ve kontrol uygulamaları,
- Aydınlatma sitemlerinin tasarım ve uygulaması,
- Bulanık mantık, yapay sinir ağı vb. akıllı algoritma uygulamaları,
- Yenilenebilir enerji kaynakları (güneş, rüzgar, vb.).

Eğitim ve Araştırma Laboratuvarları:
Elektrik Devre Laboratuvarı
Güç Elektroniği ve Kontrol Laboratuvarı
Elektrik Makinaları Laboratuvarı
Aydınlatma Tekniği Laboratuvarı
Elektrik Tesisleri Laboratuvarı
Güç Sistemleri Analizi Laboratuvarı
Güç Sistemleri Laboratuvarı
Yüksek Gerilim Laboratuvarı
PLC Laboratuvarı
Hareket Kontrol Laboratuvarı
Elektrik Makinaları Araştırma Laboratuarı
Elektrik Tesisleri Araştırma Laboratuarı

Yüksek Lisans:  
 
Elektrik mühendisliği A.B.D.’de yüksek lisans yapmak isteyen  öğrenciye  uzmanlaşmak istediği konularda ayrıntılı bilgi kazandırmak,teorik ve uygulamalı çalışmalarda bu bilgiyi kullanabilme yeteneği kazandırmak hedeflenmektedir.

Doktora:

Elektrik mühendisliğinin ilgili programlarında öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapabilme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmak hedeflenmektedir.

Bu amaçla çeşitli sanayi kuruluşları ile işbirliği çerçevesinde (TEYDEB, SANTEZ vb. destekli) tezler yaptırılmakta, projeler ile teknoloji geliştirilmesi/iyileştirilmesi için araştırmalar yürütülmektedir.