Jeofizik Mühendisliği Anabilim Dalı

Jeofizik Mühendisliği Bölümü, 1979 yılında Kocaeli Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi (DMMA), Temel Bilimler Fakültesi içerisinde kurulmuştur. İlk öğrencilerini 1980 yılında almaya başlamış, 1982’de Yıldız Üniversitesi Kocaeli Mühendislik Fakültesine bağlanmıştır. İlk mezunlarını 1984 yılında vermiştir. Diğer bölümler gibi Jeofizik Bölümü’nün de hızlı gelişimi 1992 yılında Kocaeli Üniversitesi’nin kuruluşu ile olmuştur. Bu gün geldiğimiz nokta övünçle betimlediğimiz bir bölüm olmuştur.

Bir bölümün kalitesi öğretim seviyesi, araştırma kapasitesi gibi birkaç yönden tanımlanır. Bölümümüz akademik personel sayısı olarak oldukça iyi düzeydedir. Dört profesör, sekiz yardımcı doçent olmak üzere toplam 12 öğretim üyesi, sekiz araştırma görevlisi ve bir uzman ile ülkemizdeki en güçlü kadrolardan birine sahibiz.

Bölümümüzün en önemli özelliklerinden bir tanesi sürekli proje üreten, ulusal ve uluslar arası bilimsel ve mühendislik projeleri yapan bir ekibe sahip olmasıdır. Ulusal projelerimiz; Üniversitemizin Araştırma Fonu kaynaklı çoğunlukla lisansüstü öğrencilerimizin tez çalışmalarının desteklendiği projeler, TÜBİTAK ve DPT tarafından desteklenen yüksek bütçeli araştırma projeleridir. Uluslar arası projelerimiz Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve İngiltere ile ortaklıklarımız çerçevesinde sürdürülmektedir. Özellikle Avrupa Birliği’nin sunduğu olanaklardan sonuna kadar yararlanma çabası sürdürülmektedir. Bu çerçevede Almanya’dan Kiel Christian-Albert Üniversitesi, Potsdam Üniversitesi-GFZ (GeoForschungsZentrum) ve İngiltere’den Portsmouth Üniversitesi ile ERASMUS projesi kapsamındaki ikili anlaşmalarımız ile öğrenci değişimi gerçekleştirilmektedir. Bu anlaşmalarımız çerçevesinden her yıl lisans örencilerimiz birer yarıyıl ve lisansüstü öğrencilerimiz birer yıllığına bu üniversitelere giderek bilgi ve görgülerini artırabilmektedirler. Bu anlaşmalar sayesinde tüm lisansüstü öğrencilerimiz yurtdışı deneyim kazanma fırsatı bulabilmektedir. Yine Avrupa Birliğince desteklenen bir proje olan “European Union Intensive Programme, International Course on ArchaeoGeophysics” yaz okulu, Kocaeli Üniversitesi, Kiel Christian-Albert Üniversitesi ve Bratislava Comenius Üniversitesi ortaklığı ile düzenlenmektedir. Yaz okulları her yıl bir katılımcı ülkede olmak üzere üç yıl sürecektir. Birincisi 20 Temmuz – 5 Ağustos 2008 tarihleri arasında Türkiye’de İznik’te gerçekleştirilmiştir. Gelecek yıl Slovakya ve üçüncü yıl Almanya’da gerçekleştirilecektir. Bölümümüzün yaklaşık üç yıldır sürdürdüğü kısaca ARMUTLU Projesi olarak adlandırdığımız GFZ ile birlikte yürüttüğümüz projesi diğer projeler içerisinde en ağırlıklı ele aldığımız çalışmadır. Bu proje kapsamında 22 adet deprem istasyonu çalıştırılmaktadır. Bölümümüz bu yönü ile Türkiye’de tektir. Ülkemizde hiçbir üniversite, araştırmalarında bu kadar çok sayıda deprem istasyonu işleterek tüm işlemleri kendi başına gerçekleştirememektedir. Bu da bizim ayrıcalıklarımızdan birisidir.

Kısaca YUBAM olarak adlandırdığımız, doğrudan Rektörlüğümüze bağlı Yer ve Uzay Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezimiz bölümümüz öğretim üyelerinin ağırlıklı yer aldığı önemli bir araştırma merkezidir. Dünyanın en aktif deprem kuşaklarından birisinin üzerinde yer alan ilimiz için deprem öncelikli araştırma konularından birisini oluşturmaktadır. Bu nedenle öncelikle deprem ve ilişkili konular olmak üzere yer ve uzaya yönelik araştırmaları hedefleyen çok disiplinli çalışmalar için iyi bir çatı oluşturmaktadır.

Bölümümüzün bir başka klasiği bu güne kadar üç tanesini gerçekleştirdiği ve uluslar arası düzeye ulaşan Deprem Sempozyumları’dır. İçeriği yönünden dünyada ilk olan ve bizim organizasyonumuz kadar geniş kapsamlı olamasa da benzer organizasyonların dünyanın çeşitli ülkelerinde görülmeye başlandığı özgün bir organizasyondur. Deprem Sempozyumlarımız deprem ile ilgili tüm konuların tartışılabildiği ortamlardır ve bu nedenle ilgili tüm disiplinleri kapsamaktadır.

Bölümümüz 26 Haziran 2008 tarihinde Türk Kızılay’ı ile yapmış olduğu işbirliği anlaşması ile 17 ağustos 1999 depreminin 10. Yıl Anma Etkinlikleri’nin organizasyon ve koordinasyonuna hazırlanmaktadır. Bu ulusal ölçekte çok büyük bir projedir. Bu proje öncelikle 17 Ağustos Kocaeli ve 12 Kasım 1999 Depremlerinden etkilenen iller olmak üzere tüm Marmara Bölgesi’nde yer alan illeri kapsayan bir dizi bilimsel, eğitsel ve sosyal aktiviteleri gerçekleştirmeyi ön görmektedir. Bu bağlamda Bölgedeki Merkezi yönetimin temsilcileri olan valilikler, yerel yönetimler, üniversiteler ve özellikle sivil toplum örgütleri bu projenin önemli paydaşlarıdır. 

 Büyük 17 Ağustos 1999 depremi ile binaları önemli ölçüde hasar gören üniversitemizde oluşan fiziksel mekan sıkıntılarından bölümümüz de uzun yıllar etkilenmiştir. Ağustos 2007’de taşındığımız, Umuttepe Yerleşkesi içerisindeki Mühendislik Fakültesi birinci blokta elde ettiğimiz fiziksel alt yapı bizleri Türkiye’nin en iyisi yapmıştır. Jeofizik bölümü bu gün, yaklaşık 2500m2 lik kapalı alanı ile geniş derslik, laboratuar ve çalışma alanlarına sahiptir.