Otomotiv Mühendisliği Anabilim Dalı

Üniversitemizin bulunduğu Kocaeli sınırları içinde, Türkiye’de faaliyet gösteren en büyük 20 adet otomotiv ve yan sanayi firmasının yaklaşık yarısı yer almaktadır. Otomotiv sektöründe, otomotiv disiplinleri ile ilgili Ar-Ge çalışmalarında görev alabilecek, içten yanmalı motor ve taşıt disiplinlerinde tasarım, analiz ve test teknolojilerinin kullanımını ve geliştirilmesini sağlayabilecek bilgi ve deneyime sahip mühendislere ihtiyaç duyulmaktadır. Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Programları, bu talebe cevap vermek amacıyla açılmıştır. Programlarda görev alan öğretim üyelerinin büyük çoğunluğu, yüksek lisans, doktora veya post doktora çalışmaları kapsamında otomotiv ile ilgili bir disiplinde yurt dışı deneyimine sahiptir. Bu programlar, ilgili lisans mezunlarına yüksek lisans ve doktora eğitimi alabilme olanağı sunarken, aynı zamanda ülkemizdeki otomotiv disiplinlerinde araştırma kültürünün zenginleşmesini ve bu sektörde çalışan elemanlar ile öğretim üyelerini ortak bir amaçta buluşturarak üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesini hedeflemektedir. Otomotiv Mühendisliği Anabilim Dalı öğrencileri, otomotiv sektöründe karşılaşılan sorunları Ar-Ge faaliyetleri ile çözme kültürünün geliştirilmesi ve ürün geliştirmeyi amaçlayan bir eğitim almaktadırlar. Böylece, otomotiv sektörünün ihtiyaç duyduğu çeşitli alanlarda yüksek seviyede mühendislik bilgi ve becerisine sahip olarak mezun olmaktadırlar. Otomotiv Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına, Mühendislik, Teknoloji ve Teknik Eğitim Fakültelerinin ilgili bölüm mezunları başvurabilmektedir.