Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı

Ülkemizin gelişmiş ülkeler arasındaki yerini alabilmesi, bilim ve teknolojide önder ülke olabilmesi için gelecek nesillerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde eğitilmesinde önemli rolü olan, gerek kişilik gerek mesleki alanda çok yönlü düşünüp karar verebilen, teoride ve uygulamada mesleki yeterliliğe sahip profesyonel ve alanında uzman fen öğretmenlerini yetiştirmek misyonunu yerine getirmek için ilk öğrencilerini 2007-2008 öğretim döneminde kabul etmiştir. 1 doçent ve 5 yardımcı doçent olmak üzere toplam 6 öğretim üyesi ile öğretime devam eden Yüksek Lisans Programında halen öğrenim gören 10 öğrenci mevcuttur.