Fen Bilimleri Enstitüsü
İç Denetim Raporları
 
Görev Tanımları
 
Anabilim Dalı Başkanı

T.C.
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Fen Bilimleri Enstitüsü

GÖREV TANIMI FORMU

Ana Proses Adı : Fen Bilimleri Enstitüsü
Alt Proses Adı : Anabilim Dalı Başkanlığı Hizmetleri Prosesi
Görevi : Anabilim Dalı Başkanları
Üst Yönetici/Yöneticileri : Müdür
Astları :  

Sorumlulukları

 

01-

Anabilim Dalının  her düzeyde eğitim - öğretim ve araştırmalarından ve bölüme ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesi.

 

02-

Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işlerin ve işlemlerin yapılması

 

ONAYLAYAN

…../…../20..

Prof.Dr. K.Süleyman YİĞİT

MÜDÜR


 
© 2016 Kocaeli Üniversitesi