Fen Bilimleri Enstitüsü
İç Denetim Raporları
 
Görev Tanımları
 
Enstitü Kurulu

T.C.
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Fen Bilimleri Enstitüsü

GÖREV TANIMI FORMU

Ana Proses Adı : Fen Bilimleri Enstitüsü
Alt Proses Adı : Enstitü Kurulu
Görevi :  
Üst Yönetici/Yöneticileri :  
Astları :  

Sorumlulukları

 

01-

Enstitünün, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim - öğretim takvimini kararlaştırmak,

02-

Enstitü yönetim kuruluna üye seçmek,

03-

Kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır.

 

ONAYLAYAN

…../…../20..

Prof.Dr. K.Süleyman YİĞİT

MÜDÜR


 
© 2016 Kocaeli Üniversitesi