Fen Bilimleri Enstitüsü
İç Denetim Raporları
 
Görev Tanımları
 
Enstitü Sekreteri

T.C.
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Fen Bilimleri Enstitüsü

GÖREV TANIMI FORMU

Ana Proses Adı : Fen Bilimleri Enstitüsü
Alt Proses Adı : Enstitü Sekreterliği
Görevi : Enstitü Sekreteri
Üst Yönetici/Yöneticileri : Müdür
Astları :  

Sorumlulukları

 

 

01-

Enstitünün Yönetim Kurulu ve Enstitü Kurulunda oya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak;bu kurullarda alınan kararların yazılması korunması ve saklanmasını sağlamak.

 

02-

Enstitünün bütçe çalışmalarını yapmak ve rapor halinde müdüre sunmak

 

03-

Enstitünün yazışmalarının yürütülmesini sağlamak

 

04-

Enstitünün kırtasiye demirbaş ve diğer ihtiyaçlarını belirleyerek müdüre sunmak ve gerekli satın almanın yapılmasında gerçekleştirme görevlisi olarak sağlamak

 

05-

Akademik ve İdari Personelin maaş,ek ders,döner sermaye,terfi gibi işlemlerinin muhasebeleştirilmesini gerçekleştirme görevlisi olarak sağlamak

 

06-

Görevi ile ilgili evrak,eşya araç ve gereçleri korumak ve saklamak

 

07-

Öğrenci belgeleri ve not durum belgelerini onaylamak

 

08-

Enstitüde görevli idari personelin görevlerini organize ederek Enstitüde kesintisiz hizmet sağlamak

 

09-

Akademik ve İdari Personelin, sağlık raporlarının sağlık iznine çevrilmesini sağlayarak müdürün uygunduruna sunmak

 

10-

Konferans seminer ve tören gibi faaliyetlerde organizasyonu sağlamak

 

11-

Tasarruf ilkelerine uygun hareket etmek

 

12-

Bağlı olduğu süreç ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak

 

   

 

Yetkileri

 

01-

Tahakkuk evrakı, öğrenci ile ilgili belgeler, raportör olarak Kurul evraklarını imzalamak

 

Yetki Devri ve Nitelikleri

 

01-

İlgili mevzuata göre vekalet verilen kişi, vekalet süresi sonunda yapılan faaliyetlere ilişkin rapor verir.

 

ONAYLAYAN

…./…../20..

Prof.Dr. K.Süleyman YİĞİT

MÜDÜR


 
© 2016 Kocaeli Üniversitesi