Fen Bilimleri Enstitüsü
İç Denetim Raporları
 
Görev Tanımları
 
Muhasebe Birimi

T.C.
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Fen Bilimleri Enstitüsü

GÖREV TANIMI FORMU

Ana Proses Adı : Fen Bilimleri Enstitüsü
Alt Proses Adı : Muhasebe Birimi
Görevi : Görevli Personel
Üst Yönetici/Yöneticileri : Müdür /Enstitü Sekreteri
Astları :  

Sorumlulukları

 

01-

Akademik  ve idari personelin maaş,terfi,fazla mesai ve ödeme evraklarının hazırlanması ile yazışma işlemlerinin yapılması. Emekli sandığı keseneklerinin ilgili birime gönderilmesini yapmak

 

02-

Akademik personelin ek ders ücretinin işlemlerinin ve ödemelerinin  yapılması,

 

03-

 Dışarıdan tez sınavına gelen Öğretim Üyelerinin ve Personelin yurt içi ve yurt dışı geçici görev yollukları ile sürekli görev yollukları için gerekli işlemlerin yapılması,

 

04-

 Enstitümüz ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlerin satın alınması için gerekli çalışmaların yapılması.

 

05-

 Personel giysi yardımı evraklarının hazırlanması.

 

06-

 Telefon vb. gibi faturaların ödeme hazırlığının yapılması.

 

07-

 Enstitümüze satın alınan ve hibe edilen her türlü malzemenin muayene ve tesellümünden sonra ayniyat giriş işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

 

08-

 Mal alma belgesi karşılığında stok malzemelerin stok çıkış işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

 

09-

 Demirbaş niteliğindeki malzemelerin demirbaş numaralarının verilerek muhasebe kayıtlarının tutulmasını sağlamak,

 

10-

 Demirbaş kayıtlarından düşülmesi gereken malzemelerin işlemlerinin yapılması,

 

11-

 Yıl sonunda Enstitümüzün genel demirbaş sayımlarının yapılmasını sağlamak ve Yıl sonu icmallerinin hazırlanarak Rektörlüğe gönderilmesi sağlamak,

 

12-

 Akademik ve İdari  personelin işe giriş ve işten çıkış Sigorta Tescil işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

 

13

 Akademik ve idare personeli konu alan bilgilendirme yazılarını ilgili personelin özlük dosyasında saklamak,

 

14-

 Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer mali işlerin ve işlemlerin yapılması.

 

ONAYLAYAN

…../…../20..

Durmuş İMAT

Enstitü Sekreteri


 
© 2016 Kocaeli Üniversitesi