Fen Bilimleri Enstitüsü
İç Denetim Raporları
 
Görev Tanımları
 
Öğrenci İşleri Birimi

T.C.
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Fen Bilimleri Enstitüsü

GÖREV TANIMI FORMU

Ana Proses Adı : Fen Bilimleri Enstitüsü
Alt Proses Adı : Öğrenci İşleri Birimi
Görevi : Görevli Personel
Üst Yönetici/Yöneticileri : Müdür /Enstitü Sekreteri
Astları :  

Sorumlulukları

 

 

01-

Ensitümüze başvuran öğrencilerin ön başvurularını kabul etmek ve mülakat sınavına girecek öğrencilerin evraklarının düzenlenerek ilgili Anabilim Dallarına gönderilmesini sağlamak,

 

02-

Mülakat sınavını kazanan öğrencilerin kesin kayıtlarının alınması sağlamak,

 

03-

Yeni öğrencilerin elektronik ortamda (Öğrenci Bilgi Sisteminde) güncellenmesi ve yeni gelen öğrencilerin dosyalarının hazırlanmasını sağlamak,

 

04-

Yeni öğrencilerin kimliklerin hazırlanması için gerekli yazışmaların yapılması sağlamak,

 

05-

Yeni kayıt yaptıran  tüm erkek öğrencilerin askerlik belgelerinin öğrenci bilgi sisteminde hazırlanmasını sağlamak,

 

06-

Enstitümüz öğrencilerinin kimliklerine bandrol yapıştırılması ve teslim edilmesini sağlamak,

 

07-

Öğrencilerin günlük sorularına cevap verilmesi ve sorunların çözülmesinde yardımcı olunmasını sağlamak,

 

08-

Öğrencilerin öğrenci belgesi, transkript ve belge isteklerinin sistemden çıkartılarak hazır hale getirilmesini sağlamak,

 

09-

Haftalık Enstitü Yönetim Kurulu kararlarının (mezuniyet, intibak, danışman değişikliği, kayıt silme vb) öğrenci kartlarına işlenmesini ve öğrenci bilgi sisteminde veri girişinin yapılmasını sağlamak,

 

10-

Diğer Enstitülerden ders alan öğrencilerimize ait notların takibi ve sisteme girilmesini sağlamak,

 

11-

Enstitümüzden ders alan diğer Enstitü öğrencilerinin notlarını ilgili Üniversiteye gönderilmesini sağlamak,

 

12-

Enstitü Yönetim Kurulu’nca mezuniyeti onaylanan öğrencilere geçici mezuniyet belgelerinin verilmesini sağlamak,

 

13-

Mezun öğrencilerin diplomalarının hazırlanması için gerekli belgelerin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilmesini sağlamak.

 

14-

Burslu gelen yabancı uyruklu öğrencilerin başarı durumlarını gösterir bilgilerinin güncellenerek Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletilmesini sağlamak.

 

15-

Öğrenci ile ilgili her türlü evrakın arşivlenmesini sağlamak.

 

16-

Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yürütülmesini sağmak ile sorumludur.

 

ONAYLAYAN

…../…../20..

Durmuş İMAT

Enstitü  Sekreteri


 
© 2016 Kocaeli Üniversitesi