Fen Bilimleri Enstitüsü
İç Denetim Raporları
 
Görev Tanımları
 
Öğretim Elemanı

T.C.
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Fen Bilimleri Enstitüsü

GÖREV TANIMI FORMU

Ana Proses Adı : Fen Bilimleri Enstitüsü
Alt Proses Adı :  
Görevi : Öğretim Elemanı
Üst Yönetici/Yöneticileri : Müdür
Astları :  

Sorumlulukları

 

01-

2547 Sayılı Akademik Personel Kanununun ilgili akademik teşkilat yasasına belirtilen görevleri yapmak.

02-

Mevcut potansiyelin tümünü kullanarak İç Kontrol Standartları eylem Planı amaçlarına ulaşmaya çalışmak.

03-

İç kontrol Standartları Eylem Planının uygulama alanında belirtilen faaliyetleri yerine getirmek.

04-

Sorumlusu olduğu dersler ve laboratuarlarda sürekli kalite iyileştirme çalışmaları yapmak.

05-

Sorumlusu olduğu dersler ve laboratuarlar için Bölüm Başkanlığı’nın talep ettiği bilgileri ve dökümanları sunmak.

06-

Her yarıyıl sonunda sorumlusu olduğu dersler için öğrencilerden geri besleme (feedback) almak  ve sonuçlara göre iyileştirme çalışmaları yapmak.

07-

Derslerin 14 haftalık uygumla programlarını  ve yararlanılacak kaynakları her dönem başı ilan etmek.

08-

Sorumlusu olduğu derslerin içerikleri ve uygulama biçimlerinde yapılacak değişiklikler için Bölüm Başkanlığına öneri sunmak.

09-

Danışmanlık ve derslerini Yükseköğretim mevzuatı ve çağdaş/gelişmiş ülke idealine sadakatle bağlı olarak en iyi şekilde yerine getirmek.

10-

Kendini sürekli geliştirerek yabancı dil ve akademik bilgi seviyesi ile entellektüel donanımını geliştirme;ders dışı üniversite etkinlikleri düzenleme ve düzenlenen faaliyetlere katkı sağlama,sosyal sorumluluk projeleri yapma,topluma önder ve öğrencilerine yararlı olma çabası içinde olmak.

11-

Enstitü Müdürü ve Anabilim Dalı Başkanının  verdiği görevleri yapmak.

 

ONAYLAYAN

…../…../20..

Prof.Dr. K.Süleyman YİĞİT

MÜDÜR


 
© 2016 Kocaeli Üniversitesi