Elektrik Eğitimi Anabilim DalıDoğrusal ve Anahtarlamalı Dönüştürücüler, Doğru Akım (DA) Dönüştürücü Denetimi, Step-Down (Buck) Dönüştürücü, Step-up (Boost) Dönüştürücü, Buck-Boost Dönüştürücü, Cuk Dönüştürücü, DA Dönüştürücülerde Sürekli ve Süreksiz Akım Durumunun İncelenmesi, DA Dönüştürücülerin Matematik Modellemesi, Çıkış Gerilim Dalgalanması, Tam Köprü DA Dönüştürücüsü, DA Dönüştürücülerin Karşılaştırılması, DA Dönüştürücülerin Bilgisayarla Simülasyonu, Pratik DA Dönüştürücü Tasarımı, DA Dönüştürücü Denetleyici Tasarımı
Elektromekanik Enerji Dönüşüm Prensipleri, Lineer sistemlerde ve nonlineer sistemlerde enerji –koenerji ve moment, Tek uyartımlı ve çok uyartımlı sistemler, Elektromekanik ve elektromanyetik tasarımda kullanılacak paket yazılımlar, Elektromekanik ve elektromanyetik dönüştürücüler, Elekromıknatıs ve maglev örneklemesi, Elektromanyetik valf tasarımı, LVDT yerdeğişim dönüştürücüsü tasarımı, İki boyutlu analizde parametrik tasarım ve optimizasyon çalışmaları
Markal uygulamaları, markal, makro modeli, kuzey Avrupada elektrik ticareti, Energy, Ekonomi Modelleri, Enerji, Ekonomi Çevre Modelleri, BM İlkim değişikliği, çerçeve sözleşmesi, sera gazı emisyonları azaltma stratejileri, elektrik enerjisi sektöründe karar vermede bilginin yönetimi
Yarıiletken güç dönüştürücülerin genel tanımı ve sınıflandırılması; AA/DA, DA/AA, AA/AA ve DA/DA Dönüştürücüler; Güç dönüştürücülerde giriş dalga şekli bozuklukları ve giderme çareleri; Güç katsayısı ve harmonikler; Dönüştürücülerin endüstriyel sistemlerdeki çeşitli uygulamaları; Motor denetim düzenekleri (DA ve AA Akım motorları); Yedek ve kesintisiz güç kaynakları (UPS); Akü şarj devreleri; elektrokimyasal uygulamalar; Elektrikle ısıtma ve ergitme (ark fırınları, elektrikle kaynak, endüksiyonla ısıtma); Statik reaktif güç kompanzasyonu; Yüksek doğru gerilimle enerji iletimi, Evsel uygulamalar (ısıtma ve iklimlendirme sistemleri); Yüksek frekanslı fluoresant aydınlatma sistemleri.
Merkezi ve dağıtımlı kontrol sistemleri, Gözetleyici Kontrol ve Veri İletişim (SCADA) sistemleri, Kontrol sistem donanımları ve yazılımları için açık standartlar, Kontrol ve iletişim-kontrol ağları PLC’lerde kullanan ardışık sistemler, Matematik işlem komutları, Bellek denetim komutları (taşı, doldur, tablo), Analog I/O Denetimi, PID denetim komutları, Özel bitler ve gerçek zaman saati, Veri ağları ile haberleşme ve kesme komutları, Hızlı sayıcı komutları.
Işık-ışığın saçılması, kırılma, yayılması-tam yansıma – kritik açı – optik lifin yapısı ve çeşitleri. Optik lif üretim teknikleri – F/0 sensörlerin temelleri –Fabry Perot, Mach Zender, Sagnac interfernetreler – F/0 sensör Elemanları – Işık kaynakları – foto dedektörler – optik coupler – Modulatörler – demodulatörler – F/0 sensörlerde polorizasyon - F/0 sensör çeşitleri – akım, gerilim – Faraday efect – sıcaklık, basınç sensörleri – Rayleigh, Raman, Brilouin saçılması ve sensörleri. FO sensörlerin endüstriyel uygulamaları
Güneş'den yayılan enerji, enerji bantları, fotovoltaik güneş pili, ışınım şiddeti ve sıcaklığın etkileri, , Enerji paylaşımları ve net verim. fotovoltaiklerin üretim şekilleri, performans model ve eşdeğer devre, uygulamalar ve yapılandırma (elektrikli araç, su pompa, katodik koruma, hidrojen üretimi, hibrit sistemler).
Yarı iletken Güç Elemanları Koruma Yöntemleri, IGBT ve MCT Tetikleme ve Sürme Düzenleri, Güç Elektroniği Kontrol ve Sürme Elemanları, Koruma Düzenlerinin Tanımı ve Sınıflandırılması, Aşırı Akım, Gerilim ve Sıcaklık Koruma Düzenleri, Yarı İletken Güç Elemanlarının Koruma Açısından Özellikleri, Koruma Elemanları, Arıza ve Hata Koruma Düzenleri, Bastırma (Snubber) Devreleri, Soğutma Düzenleri Tasarımı, Kısa Devre Akımlara Karşı Koruma.
Güç transformatörlerinin tanımı, işlevi, yapısı ve ısıl-elektrik eşdeğer devrelerin çıkartılması. Güç transformatörlerinin işletimi ve yüklenebilirlik analizi, ısıl ve elektriksel sınırlar. Güç transformatörlerinde meydana aşırı yükler ve arızlar. Güç transformatörlerinde arıza tespitinde kullanılan yöntemler. Güç Transformatörlerin yüklenme ve yalıtkanlık testleri. Güç transformatörlerinin yalıtım düzeyi ve yalıtım sorunlarının giderilmesi. Güç transformatörlerinin yaşlanma modelleri ve yaşlanma testleri
Elektrik enerjisi üretim prensipleri- konvansiyonel enerji teknolojileri- nükleer enerji santralleri- hidrojen enerjisi - hidroelektrik santraller- yakıt hücreleri- yenilenebilir enerji güç santralleri, rüzgar enerjisi
Robot düzenleyicilerinin dinamiği ve kontrolü. Jacobian matrisinin hız ve durgun kuvvetler için kullanımı, doğrusal ve açısal hızlanma ilişkileri, düzenleyici dinamiği, düzenleyici mekaniğinin tasarımı, düzenleyicinin doğrusal ve doğrusal olmayan kontrolü, ve düzenleyicinin kuvvet kontrolü
Yerel enerji planlama araçları olarak modeller- geleneksel yerel enerji planlaması- ileri yerel enerji planlaması- İtalya’da yerel enerji planlaması- İsviçre’de yerel enerji planlaması Almanya’da yerel enerji modellemesi.
Geleneksel mantık (Conventional Logic) ile ilgili sistemler ve uygulamaları küme teorisi – bulanık mantık sistemleri ve uygulamaları – bulanık mantık küme teorisi – veri tabanı, BMP (Bulanık Mantık Denetleyici) temel blok PID ve BMD Matematiksel Modelleri – Matematik modellerin Bilgisayar ortamında uygulanması.
Rüzgar enerjisinin oluşumu ve aerojeneratör tepe güç/verim/frekans hız eğrileri, rüzgar enerjisi depolama teknikleri, aerojenaratör tipleri, enerji potansiyeli hesabı, lanchester Betz Limiti, yatay ve dikey eksenli aerojenaratör sistemleriyle elektrik enerjisi üretimi verim ve güç hesapları rüzgar/dizel birleşik enerjisi üretim sistemi.
Yeraltı Güç Kablolarının Genel Yapısı ve Tesis Edilmesi. Ampasite Nedir? ve Ampasitenin Tarihçesi. Yeraltı güç kablolarında ısı transferi ve enerji eşitlikleri. Yeraltı güç kablolarının modellenmesi - Kablo parametrelerinin hesabı. Kabloda oluşan kayıpların hesabı. Sürekli Durumda ampasite hesabı. Örnek Uygulamalar. Geçici Durum Analizi. Ekonomik İletken Kesiti Seçimi. Kabloların Yaşlanma Davranışının İncelenmesi. Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Ampasite Analizi