İnşaat Mühendisliği (İ.Ö.) Anabilim DalıAkarsuda askıda ve tabanda taşınan katı madde miktarının belirlenmesi, tabanda ilk hareketin başlangıcı hidrolik hesapları, Taban ve kıyı koruma yapıları, Güzergah seçimi, Mahmuzlar, Paralel yapılar, Taban Düşüsü, Yargın, Bağlama, Sel kapanı, Savaklar, Uygulamalar.
Dersin konu alanı; Yapı teknolojilerini malzeme, yapı elemanı ve tüm yapı kapsamında yapı alt sistemleri ve entegrasyonu ile birlikte tanıtmak ve tartışmak, Yapı malzemeleri ve taşıyıcı sistem seçimine yönelik kararların verilirken konunun yapı fiziği, mekanik ve aydınlatma sistemleri açısından teknoloji kavramının ele alarak tartışmak, Yapısal tasarıma yönelik teorik bilginin uygulama aşamasında kullanımına ilişkin konuları tartışmaktır.