Jeodezi ve Jeoinformasyon Mühendisliği (İ.Ö.) Anabilim DalıGiriş: Sağlam (Robust) istatistikte temel kavramlar ve özellikleri Doğrusal modellerde sağlam kestirim. Kırılma Noktası Kavramı. Sağlam M-Kestirim Yöntemleri ve Güven Aralıkları. Eş redundanslı tasarım. Uyuşumsuz Ölçü Kavramı. Uyuşumsuz Ölçüler Testinin Sağlamlaştırılması. Uyuşumsuz ölçülerin ayıklanması ve Jeodezik uygulamaları: Jeodezik ağlarda uyuşumsuz ölçülerin yerelleştirilmesi. Fotogramertrik amaçlı verilerde uyuşumsuz ölçülerin yerelleştirilmesi. İki ve üç boyutlu koordinat dönüşümleri ve uyuşumsuz koordinat koordinat çiftlerinin yerelleştirilmesi. Sağlam (Robust) Deformasyon Analizi. Uydu fotoğraflarında sağlam (robust) geometrik iyileştirme yöntemleri. Örnek uygulamalar.
Bu ders kapsamında uzaktan algılama alanında yapılan mekansal analiz uygulamaları incelenerek, öğrencilerin uzaktan algılama yazılımı kullanma kabiliyetlerinin artırılması, gerekli sorgulama ve analiz yapma kabileyetlerinin geliştirilmesi, literatür tarama, bir araştırma yapma, proje hazırlama ve sunum yapma kabiliyelerinin kazandırılması amaçlanmıştır.
GNSS (Global Navigation Satellite Systems) nin tanımı ve bileşenleri, GNSS de kullanılan koordinat ve zaman sistemleri, GNSS uydularının yörünge formatları, almanak yörünge verileri, RINEX (Rreceiver Independent Exchange Format) yörünge bilgileri, duyarlı yörünge bilgileri, GNSS de uydu koordinatlarının hesaplanması, GNSS de hata kaynakları, GNSS kod, faz ve doppler ölçüleri, GNSS ölçülerinin ön analizi, GNSS ölçülerinde matematik modeller, geometriden-bağımsız matematik model, geometriye-bağımlı matematik model, RINEX gözlem dosyaları, mutlak konum belirleme, bağıl konum belirleme, tek baz çözümü, çoklu baz çözümü, tamsayı çözümü ve geçerliliği, GNSS ağlarının dengelenmesi, GNSS ağ sonuçlarının analizi ve test edilmesi, GNSS sonuçlarının geçerli konum bilgilerine dönüştürülmesi, GNSS ağlarının tasarımı.
Üç genel bölümde konular işlenecektir. 1-Verilerin iki ve üç boyutlu görselleştirilmesi, 2- Matlab grafik nesnelerinin tanıtılması, 3- (GUI) grafik arayüz tasarımın yapılması.
PostgreSQL, veritabanları için açık kaynak kodlu ilişkisel modeli kullanan ve SQL standart sorgu dilini destekleyen, güçlü veri tabanı yönetim sistemidir. Veri tabanı yöneticisinin, veri tabanı bileşenlerini (tablolar, formlar, veri erişim sayfaları, sorgular ve raporlar) açık kaynak kodlu programlar yardımıyla kullanmasını sağlar. Resim, ses ve video gibi çok büyük nesnelerin depolanmasını destekler. C / C ++, Java, .Net, Perl, Python, Ruby, Tcl, ODBC gibi programlama arabirimleri vardır. PL/SQL veri tabanı sistemi kullanılır. Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ve topoloji ilişkisi incelenir. Procedural Language/SQL (PL/SQL) uygulamaları yapılır.