İletişim

İletişim / Ulaşım / Erişim

Öğrenci İşleri

Hüseyin YILDIRIM

Tel: 0 262 303 35 55

fbe@kocaeli.edu.tr


Fizik

Kimya

Matematik

Biyoloji

Mimarlık

Biyomedikal Mühendisliği

İş Sağlığı ve Güvenliği

Havacılık Bilimi ve Teknolojisi

Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Bilişim Sistemleri Müh.

Otomotiv Mühendisliği

Su ürünleri

Otomotiv Mühendisliği (II.Öğr)

İş Sağlığı ve Güvenliği (II.Öğr)

Bilişim Sistemleri Müh. (II.Öğr)

Biyomedikal Müh. (II.Öğr)

İnşaat Müh. (II.Öğr)

Mimarlık (II.Öğr)

Jeodezi ve Jeoinformasyon Mühendisliği (Tezsiz) (İÖ)


Öğrenci İşleri

Cihat KATIRCI

Tel: 0 262 303 30 42

fbe@kocaeli.edu.tr


Çevre Mühendisliği

Elektrik Mühendisliği

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Jeofizik Mühendisliği

Polimer Bilimi ve Teknolojisi

Mühendislik Yönetimi (II.Öğr)


Öğrenci İşleri

Birnur GÜÇLÜ

Tel: 0 262 303 35 97

fbe@kocaeli.edu.tr


Jeoloji Mühendisliği

Kimya Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği

Jeodezi ve Jeoinformasyon Mühendisliği

Elektro-Optik Sistem Mühendisliği

Elektrik Eğitimi

Elektronik Bilgisayar Eğitimi

Makina Eğitimi

Mat. ve Fen Bilimleri Eğitimi

Deniz Ulaştırma Mühendisliği

Müdür Sekreteri : 303 30 32

Yazı İşleri : 303 35 97

Muhasebe : 303 30 44


Fax: +90 (262) 303 30 33


Kocaeli Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
Umuttepe Yerleşkesi
41001, Kocaeli
Tel : +90 (262) 303 35 55
Fax : +90 (262) 303 30 33
E-Posta : fbe@kocaeli.edu.tr

Karayolu İle Ulaşım

Kroki