İletişim

İletişim / Ulaşım / Erişim

Öğrenci İşleri : 303 35 55 - 303 35 97

Müdür Sekreteri : 303 30 32

Muhasebe : 303 30 36

(Tez İnceleme) Arş.Gör. : 303 30 40 - 303 30 42 - 303 35 56


Fax: +90 (262) 303 30 33


Kocaeli Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
Umuttepe Yerleşkesi
41380, Kocaeli
Tel : +90 (262) 303 35 55
Fax : +90 (262) 303 30 33
E-Posta : fbe@kocaeli.edu.tr

Karayolu İle Ulaşım

Kroki