Tezsiz Programlara Kesin Kayıt Evrakları ve Ücretler

TEZSİZ PROGRAMLARA KESİN KAYIT

İÇİN İSTENİLEN BELGELER VE ÜCRETLER

Kesin Kayıt Evrakları:

• 1) Online başvuru sisteminden alınan kesin kayıt formu çıktısı.

• 2) Diploma: Aslını yanında bulundurmak koşuluyla, lisans diploması veya çıkış belgesi fotokopisi, (Yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olan adaylardan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınmış Denklik Belgesi).

• 3) Transkript: Aslını yanında bulundurmak koşuluyla, lisans dersleri ve notlarını gösterir belgelerin fotokopisi.

• 4) Nüfus cüzdan fotokopisi.

• 5) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi(Bu belge sadece askerliğini yapmamış erkek adaylardan istenir)

• 6) 5 (Beş) ders, bir dönem harcını yatırdığına dair dekont. (Bir dönem (5 ders) ücreti 3.750 TL'dir.)

• 7) Taahhütname (Bu belge ıslak imzalanarak teslim edilecektir.) [Taahhütname İndir]

• 8) Posta Pulu (20 TL’lik)

• 9) 1 (Bir) adet fotoğraf.

Ücretler:

Bir AKTS başına 125 TL. (1 Ders 6 AKTS'dir)

Dönem Projesi 750 TL.

Öğrenci Mezun olabilmesi için 10 ders (6 AKTS x 10 Ders = 60 AKTS x 125 TL = 7500 TL) ve Dönem Projesi (750 TL) alması zorunludur. Eğitim süresi max. 3 yarıyıldır.