Misyon ve Vizyon

Fen Bilimleri Enstitüsü'nün Üstlendiği Görevler

Fen Bilimleri Enstitüsünün misyonu, Anabilim Dallarında öğrenim gören lisansüstü öğrencilerin, ülkemizin öncelikleri çerçevesinde, alanlarında en iyi şekilde yetiştirilmelerini sağlamaktır. FBE, Anabilim Dalları tarafından oluşturulan ölçütlere uygun olarak nitelikli öğrenci kabulünü ve öğrenci sayısının artmasını destekler. Ülke ekonomisini olumlu yönde etkileyecek, topluma ve ülkeye fayda sağlayacak, ülke ve dünya bilim ve teknoloji politikaları doğrultusundaki üst düzey projelerin yanı sıra uluslararası öğrenci sayısının arttırılmasına çalışır ve destek verir. Kocaeli’nin Türkiye’nin katma bütçesine en çok desteği veren illerin başında gelmesi sebebiyle, üretilen lisansüstü tezler ile kamu ve özel sektör problemlerinin çözümüne ve bilime katkıyı hedefler.

Fen Bilimleri Enstitüsü'nün Hedefleri

Ülke endüstrisine en çok katkı sağlayan bölgede bulunması sebebiyle Fen Bilimleri Enstitüsü kendisine vizyon olarak, toplum için üstün nitelikli profesyoneller ve araştırmacılar yetiştiren bir kurum olmayı seçmiştir. Buna göre, Fen Bilimleri Enstitüsü, lisansüstü eğitim alan bireylerin analitik ve kritik düşünce yeteneklerinin geliştirilmesi, toplumsal katkıya yönelik bilimsel çalışmaların artırılması ve böylece ülke kalkınmasına ve de dünya bilimine katkı sağlamayı hedefler.