Önceki Müdürlerimiz

2016 - 2017 t Prof.Dr. Nilgün FIĞLALI
Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı
2014 - 2016 t Prof.Dr. Sami ARSOY
İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı
2012 - 2014 t Prof.Dr. Ufuk YILDIZ
Kimya Anabilim Dalı
2006 - 2012 t Prof.Dr. İlhan Tekin ÖZTÜRK
Makina Mühendisliği Anabilim Dalı
2004 - 2006 t Prof.Dr. A.Taner OSKAY
Fizik Anabilim Dalı
2001 - 2004 t Prof.Dr. F.Semra ÖZTÜRK
Elektrik Mühendisliği Anabilim Dalı
1999 - 2001 t Prof.Dr. Servettin BİLİR
Matematik Anabilim Dalı
1998 - 1999 t
Prof.Dr. Nesrin TARKAN
Elektrik Mühendisliği Anabilim Dalı
1996 - 1998 t Prof.Dr. Latif TOPAKTAŞ
Matematik Anabilim Dalı
1993 - 1996 t Prof.Dr. H.Şinasi ONUR
Makina Mühendisliği Anabilim Dalı