Önsöz

Fen Bilimleri Enstitüsü, Kocaeli Üniversitesi'nin 3 Temmuz 1992 tarih ve 3837 sayılı kanun ile resmi olarak kurulması sonrası fen bilimleri ve mühendislik alanlarında lisansüstü eğitim vermek amacıyla 1 Kasım 1993 tarihinde faaliyete geçmiştir. Anıtpark yerleşkesinde hizmete başlayan Fen Bilimleri Enstitü’sü, 2009 yılından itibaren Umuttepe Yerleşkesi’nde hizmet vermektedir.


Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü; 11 anabilim dalında 61 yüksek lisans ve 39 doktora öğrencisi ile başladığı faaliyetlerine, mühendislik, mimarlık-tasarım, fen-edebiyat, teknik eğitim, teknoloji ve eğitim alanlarında toplam 33 anabilim dalında yaklaşık 2350 lisansüstü öğrencisi ile devam etmektedir. Enstitümüz 2015 yılı itibarıyla, alanında uzman eleman ihtiyacını karşılamak adına Ülkemize 1273’ü tezli olmak üzere toplam 2009 yüksek lisans ve 345 doktora mezunu kazandırmıştır.


Fen Bilimleri Enstitüsü gelecek yıllar için hedeflerini; sürekli ilerleme ve gelişmeyi amaçlayarak nitelik ve nicelik olarak bulunduğu yerden daha ileri seviyelere ulaşmak, çağdaş bilimin öncü kuruluşlarından biri olmak, üniversitemiz ve bölgemiz sanayi kuruluşları arasındaki işbirliğini güçlendirmek, ulusal ve uluslararası bilime katkı yapmak olarak belirlemiştir.