Stratejik Plan

 

Kısa Süreli Stratejik Plan:

 

1- Bilgisayar ve donanımlı sınıf ihtiyacının karşılanması

 

2- Yapılan tezlerin sonuçlarının değerlendirilmesi.

               - Yüksek lisans tezinden en azından bir yurtiçi makale yayın yapılması,

               - Doktora tezlerinden de en azından bir yurt dışı indeksli dergilerde yayın yapılması şartı aranması ve teşvik edilmesi.

 

3- Üniversite içi ve dışı diğer burs imkanları araştırılması

 

4- Yürütülen tezlerin konularının sanayi araştırma konularının yönlendirilmesi ve bu konuda tüm öğretim üyelerin ve oğrencilerin teşvik edilmesi

 

5- Yurtiçi ve yurtdışından internet ortamından bazı derslerin alınabilmesi ve bizim enstitümüzde bu anlamda hazırlık yapılarak bazı derslerin açabilmesine imkan sağlanması.

 

 

Uzun Süreli Stratejik Plan:

 

1- Ulusal ve uluslar arası enstitü ve üniversitelerle işbirliğinin geliştirilmesi.

 

2- Yurt dışındaki enstitüler ile öğretim üyesi değişimi ile beraber başlangıçta yüksek lisans ve daha sonraları doktora öğrencileri değişimi yapabilen bir enstitü haline gelmek.

 

3- Başlangıçta yurt içindeki özellikle yeni kurulan üniversiteler için öğretim üyesi yetiştirme programında yer almak ve daha sonrasında uluslar arası bir enstitü yapısını kazanmak, yurt dışından gelecek yüksek lisans ve doktora öğrencilerini yetiştirmek.

 

4- Anabilim dallarının araştırma laboratuarlarının gelişmesine ve ortak kullanılabilecek laboratuarların yapılmasına katkı sağlamak ve gerekli koordinasyona destek olmak.

 

5- Disiplinler arası ve popüler alan yeni programlar açmak. Nano teknolojiler, Biyomekanik, Enerji Teknolojileri, vs.

 

6- Anabilim dallarının öğretim üyesi sayısının artırılması ve araştırma laboratuarlarının iyileştirilmesi durumu ile paralel olacak şekilde yüksek lisans ve doktora öğrenci sayılarının artırılması.