Tez Teslim ve Kontrol Süreçleri

Tez sınavına girecek olan Lisansüstü öğrencilerin Tez Teslim Süreçleri

Adım 1
Öğrenci, Yüksek Lisans ve Doktora için tezini fbeilkteslimtez@gmail.com adresine [tezin pdf formatındaki hali ogrencino_tez.pdf (Örnek: 165109082_tez.pf)], yayın (makale veya bildiri, bildiri ise bildiri metni ve katılım belgesi) dosyasını ogrencino_yayıntürü.pdf (Makale için örnek: 165109082_makale.pdf; bildiri için örnek: 165109082_bildiri.pdf, bildiride bildiri metni ile katılım belgesini tek pdf dosya haline getiriniz) ve Enstitü tez teslim formunu gönderir.

İndir: Tez Teslim Formu


Dosyalarınız Enstitümüz tarafından incelenir. Sonuç öğrenciye mail ile bildirilir. Öğrenci ilgili mailden onay alması durumunda (İntihal raporu ve Enstitü tez teslim formu Enstitü personeli tarafından danışman öğretim üyesine gönderilecektir.) öğretim üyesi ile irtibata geçmesi gerekmektedir.

Danışman öğretim üyesi de gönderilen belgeler ile birlikte tez jüri öneri formunu Anabilim dalına gönderir. Anabilim dalı Başkanlığı da öğrencinin tüm bu belgelerini inceleyip akademik kurul kararı ile öğrencinin jürisini oluşturarak ikinci adımda belirtilen hususlara da dikkat ederek EBYS üzerinden gönderecektir.


Adım 2
Tez savunma sınavı tarih, gün, saat, zoom ID, Zoom şifre, Zoom link ve aday jürileri içeren Anabilim Dalı Kurul kararı ile EBYS üzerinden Enstitü Yönetim Kurulunda görüşülmek üzere Anabilim dalı başkanlığınca Enstitü Müdürlüğüne gönderilir. Enstitü Yönetim Kurulu ile tez savunma jürisi belirlenir.


Adım 3
Enstitü, tezi, jüri görevlendirme yazısı ile birlikte belirlenen jüri üyelerinin mail adreslerine gönderir. Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine gönderildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde (yüksek lisans için on günden, doktora için onbeş günden erken olmamak koşuluyla) belirlenen tarih, gün ve saatte zoom üzerinden tez savunma sınavına alır.


Adım 4
Tez savunma sınavından sonra jüriler tarafından doldurulan Jüri Ortak Raporu en geç 3 gün içerisinde Anabilim Dalı üst yazısı ile Enstitüye gönderilir.