Tez Teslim ve Kontrol Süreçleri

Tez sınavına girecek olan Lisansüstü öğrencilerin Tez Teslim Süreçleri

Adım 1
Öğrenci, Yüksek Lisans ve Doktora için tezini fbeilkteslimtez@gmail.com adresine [tezin pdf formatındaki hali ogrencino_tez.pdf (Örnek: 165109082_tez.pf)], yayın (makale veya bildiri, bildiri ise bildiri metni ve katılım belgesi) dosyasını ogrencino_yayıntürü.pdf (Makale için örnek: 165109082_makale.pdf; bildiri için örnek: 165109082_bildiri.pdf, bildiride bildiri metni ile katılım belgesini tek pdf dosya haline getiriniz) ve Enstitü tez teslim formunu gönderir.

İndir: Tez Teslim Formu


Dosyalarınız Enstitümüz tarafından incelenir. Sonuç öğrenciye mail ile bildirilir. Öğrenci ilgili mailden onay alması durumunda (İntihal raporu ve Enstitü tez teslim formu Enstitü personeli tarafından danışman öğretim üyesine gönderilecektir.) öğretim üyesi ile irtibata geçmesi gerekmektedir.

Danışman öğretim üyesi de gönderilen belgeler ile birlikte tez jüri öneri formunu Anabilim dalına gönderir. Anabilim dalı Başkanlığı da öğrencinin tüm bu belgelerini inceleyip akademik kurul kararı ile öğrencinin jürisini oluşturarak ikinci adımda belirtilen hususlara da dikkat ederek EBYS üzerinden gönderecektir.


Adım 2
Tez savunma sınavı tarih, gün, saat, zoom ID, Zoom şifre, Zoom link ve aday jürileri içeren Anabilim Dalı Kurul kararı ile EBYS üzerinden Enstitü Yönetim Kurulunda görüşülmek üzere Anabilim dalı başkanlığınca Enstitü Müdürlüğüne gönderilir. Enstitü Yönetim Kurulu ile tez savunma jürisi belirlenir.


Adım 3
Enstitü, tezi, jüri görevlendirme yazısı ile birlikte belirlenen jüri üyelerinin mail adreslerine gönderir. Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine gönderildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde (yüksek lisans için on günden, doktora için onbeş günden erken olmamak koşuluyla) belirlenen tarih, gün ve saatte zoom üzerinden tez savunma sınavına alır.


Adım 4
Tez savunma sınavından sonra jüriler tarafından doldurulan Jüri Ortak Raporu en geç 3 gün içerisinde Anabilim Dalı üst yazısı ile Enstitüye gönderilir.


Tez Kontrol Süreçleri hk.

Değerli lisansüstü öğrencilerimiz; Covid-19 pandemi nedeniyle lisansüstü eğitim öğretim faaliyetlerinin yükseköğretim kurulu ve rektörlüğümüzce alınan kararlar doğrultusunda uzaktan eğitim yöntemi ile işlenmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda tez kontrol süreçlerinin de enstitümüz tarafından online olarak yapılması planlanmıştır. Buna göre tez sınavına girmiş ve başarılı olmuş ilk veya ikinci kontrol sürecindeki öğrencilerimiz tezlerinin PDF ve WORD formatlarındaki dosyalarını (2 dosyayı da, öğrencino.1.Kontrol.pdf ve öğrencino.1.Kontrol.docx şeklinde) aşağıdaki mail adresine göndermeleri ve süreci bu şekilde devam ettirmeleri gerekmektedir. (Kontrol işlemi en fazla 2 defa yapılmaktadır)

fbetezkontrol@gmail.com
[Bu mail adresini sadece tez kontrolleri için kullanınız]

Kontrol işlemlerini tamamlayan öğrenciler ciltli tezlerini ve diğer mezuniyet evraklarını tüm belgeler ile birlikte imzaları tam bir şekilde kargo veya posta ile de gönderebilir. Eksik evrak gönderenlerin işlemleri yapılmayacaktır. Kargoda yaşanacak sıkıntılar ile ilgili tüm sorumluluk öğrencilerindir.