Tez Yazım ve Teslim Esasları

Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım ve Teslim Esasları

  Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı Anabilim Dallarında hazırlanacak olan Doktora, Yüksek lisans tezleri ve Tezsiz yüksek lisans projeleri 01 Eylül 2021 tarihinden itibaren belirtilen esaslara uygun olarak yazılır.


Tez Teslim Esasları

Ciltsiz Teslim

Adım 1

Öğrenci, Yüksek Lisans ve Doktora için tezini fbeilkteslimtez@gmail.com adresine [tezin pdf formatındaki hali ogrencino_tez.pdf (Örnek: 165109082_tez.pf)], yayın (makale veya bildiri, bildiri ise bildiri metni ve katılım belgesi) dosyasını ogrencino_yayıntürü.pdf (Makale için örnek: 165109082_makale.pdf; bildiri için örnek: 165109082_bildiri.pdf, bildiride bildiri metni ile katılım belgesini tek pdf dosya haline getiriniz) ve Enstitü tez teslim formunu gönderir.

İndir: Tez Teslim Formu


Dosyalarınız Enstitümüz tarafından incelenir. Sonuç öğrenciye mail ile bildirilir. Öğrenci ilgili mailden onay alması durumunda (İntihal raporu ve Enstitü tez teslim formu Enstitü personeli tarafından danışman öğretim üyesine gönderilecektir.) öğretim üyesi ile irtibata geçmesi gerekmektedir.

Danışman öğretim üyesi de gönderilen belgeler ile birlikte tez jüri öneri formunu Anabilim dalına gönderir. Anabilim dalı Başkanlığı da öğrencinin tüm bu belgelerini inceleyip akademik kurul kararı ile öğrencinin jürisini oluşturarak ikinci adımda belirtilen hususlara da dikkat ederek EBYS üzerinden gönderecektir.

Adım 2

Tez savunma sınavı tarih, gün, saat, Microsoft Teams linki ve aday jürileri içeren Anabilim Dalı Kurul kararı ile EBYS üzerinden Enstitü Yönetim Kurulunda görüşülmek üzere Anabilim dalı başkanlığınca Enstitü Müdürlüğüne gönderilir. Enstitü Yönetim Kurulu ile tez savunma jürisi belirlenir.

Adım 3

Enstitü, tezi, jüri görevlendirme yazısı ile birlikte belirlenen jüri üyelerinin mail adreslerine gönderir. Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine gönderildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde (yüksek lisans için on günden, doktora için onbeş günden erken olmamak koşuluyla) belirlenen tarih, gün ve saatte zoom üzerinden tez savunma sınavına alır.

Adım 4

Tez savunma sınavından sonra jüriler tarafından doldurulan Jüri Ortak Raporu en geç 3 gün içerisinde Anabilim Dalı üst yazısı ile Enstitüye gönderilir.

 

İnceleme Aşaması

Tez sınavına girmiş ve başarılı olmuş ilk veya ikinci kontrol sürecindeki öğrencilerimiz tezlerinin PDF ve WORD formatlarındaki dosyalarını (2 dosyayı da, öğrencino.1.Kontrol.pdf ve öğrencino.1.Kontrol.docx şeklinde) aşağıdaki mail adresine göndermeleri ve süreci bu şekilde devam ettirmeleri gerekmektedir. (Kontrol işlemi en fazla 2 defa yapılmaktadır)

fbetezkontrol@gmail.com
[Bu mail adresini sadece tez kontrolleri için kullanınız]


 

Ciltli Teslim

Tez düzeltme formuna ve tez yazım kılavuzuna göre eksiklikleri giderilmiş tez, ciltli olarak mezuniyet evrakları ile birlikte Enstitüye teslim edilir. Tez, Enstitü Yönetim Kurulunda tekrar incelenerek onaylanır veya varsa eksikliklerin düzeltilmesi istenir.

 

Mezuniyet Evrakları
 • 2 adet ciltli tez. Tez onay sayfası ıslak imzalı ve asıl olmalı. Tez onay sayfasının fotokopisi kabul edilmez.
 • 1 adet YÖK Veri Giriş Formu. YÖK Ulusal Tez Merkezi sistemi üzerinden doldurulan Veri Giriş Formu tamamlandığında tez için bir Referans Numarası verilir. Bu numara daha sonra tezin dijital ortamdaki dosya adlandırmasında kullanılacaktır.
 • 1 adet USB Bellek. USB'deki dosyaların adlandırılması ve dosya türleri aşağıdaki gibi olmalıdır. USB Bellek içerisinde verilen tez dosyasında ise “Onay Sayfası”nın, “Etik Beyan ve Araştırma Fonu Desteği” ve “Yayımlama ve Fikri Mülkiyet Hakları” sayfalarının imzasız hali bulunmalıdır.

  ReferansNo_tez.pdf
  ReferansNo_ekler.rar

 • 1 adetCiltlenmiş Tez Teslim formu [Yüksek Lisans]- [Doktora]
 • 1 adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Proje Teslim Esasları

Ciltsiz Teslim

Adım 1

Öğrenci, Tezsiz Yüksek Lisans projesini fbeilkteslimtez@gmail.com adresine [projenin pdf formatındaki hali ogrencino_proje.pdf (Örnek: 215146082_proje.pdf)], ve Enstitü proje teslim formunu gönderir.

İndir: Tez Teslim Formu


Dosyalarınız Enstitümüz tarafından incelenir. Sonuç öğrenciye mail ile bildirilir. Öğrenci ilgili mailden onay alması durumunda (İntihal raporu ve Enstitü proje teslim formu Enstitü personeli tarafından danışman öğretim üyesine gönderilecektir.) öğretim üyesi ile irtibata geçmesi gerekmektedir.

Danışman öğretim üyesi de gönderilen belgeler ile birlikte proje jüri öneri formunu Anabilim dalına gönderir. Anabilim dalı Başkanlığı da öğrencinin tüm bu belgelerini inceleyip akademik kurul kararı ile öğrencinin jürisini oluşturarak ikinci adımda belirtilen hususlara da dikkat ederek EBYS üzerinden gönderecektir.

Adım 2

Proje savunma sınavı tarih, gün, saat, Microsoft Teams linki ve aday jürileri içeren Anabilim Dalı Kurul kararı ile EBYS üzerinden Enstitü Yönetim Kurulunda görüşülmek üzere Anabilim dalı başkanlığınca Enstitü Müdürlüğüne gönderilir. Enstitü Yönetim Kurulu ile proje savunma jürisi belirlenir.

Adım 3

Proje savunma sınavından sonra jüri tarafından doldurulan Jüri Ortak Raporu en geç 3 gün içerisinde Anabilim Dalı üst yazısı ile Enstitüye gönderilir.

 

İnceleme Aşaması

Proje sınavına girmiş ve başarılı olmuş ilk veya ikinci kontrol sürecindeki öğrencilerimiz projelerinin PDF ve WORD formatlarındaki dosyalarını (2 dosyayı da, öğrencino.1.Kontrol.pdf ve öğrencino.1.Kontrol.docx şeklinde) aşağıdaki mail adresine göndermeleri ve süreci bu şekilde devam ettirmeleri gerekmektedir. (Kontrol işlemi en fazla 2 defa yapılmaktadır)

fbetezkontrol@gmail.com
[Bu mail adresini sadece tez ve proje kontrolleri için kullanınız]


Onay Sayfası Şablonları :

 

Karton Ciltli Teslim

Tez yazım kılavuzuna göre eksiklikleri giderilmiş proje, beyaz karton ciltli olarak mezuniyet evrakları ile birlikte Enstitüye teslim edilir.

 

Mezuniyet Evrakları
 • 1 adet beyaz karton kapaklı cilt. Proje onay sayfası ıslak imzalı ve asıl olmalı.
 • 1 adet USB Bellek. USB'deki dosyaların adlandırılması ve dosya türleri aşağıdaki gibi olmalıdır. USB Bellek içerisinde verilen proje dosyasında ise “Onay Sayfası”nın, “Etik Beyan ve Araştırma Fonu Desteği” ve “Yayımlama ve Fikri Mülkiyet Hakları” sayfalarının imzasız hali bulunmalıdır.

  AdSoyad_proje.pdf
  AdSoyad_ekler.rar

 • 1 adet Ciltlenmiş Proje Teslim formu
 • 1 adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi