Tez Yazım ve Teslim Esasları

Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım ve Teslim Esasları

  Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı Anabilim Dallarında hazırlanacak olan Doktora, Yüksek lisans tezleri ve Tezsiz yüksek lisans projeleri 01 Haziran 2012 tarihinden itibaren belirtilen esaslara uygun olarak yazılır.


Tez Teslim Esasları

Ciltsiz Teslim

Adım 1

Aday, Yüksek Lisans ve Doktora için 1 nüsha tezi (tezler istenirse A4 kağıdının her iki tarafı da kullanılarak yazdırılabilir), 1 adet USB Bellek veya CD'yi (tezin pdf formatindaki hali) ve yayın çıktısını, ile birlikte Enstitüye teslim eder. Enstitü tez teslim formunu onaylar ve ilgili Anabilim Dalına teslim edilmek üzere (sadece tez teslim formunu) öğrenciye geri verir.

Adım 2

Anabilim Dalı Kurulunca belirlenen tez savunma sınavı jüri aday listesi Enstitü Yönetim Kurulunda görüşülerek tez savunma jürisi belirlenir.

Adım 3

Enstitü, tez nüshalarını görevlendirme yazısı ile birlikte jüri üyelerine gönderir. Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde (yüksek lisans için on günden, doktora için onbeş günden erken olmamak koşuluyla) toplanarak adayı tez savunma sınavına alır.

Adım 4

Doktora tez savunmalarının Fen Bilimleri Enstitüsü Seminer Salonunda yapılması zorunludur. Yüksek lisans tez sınavlarının sınav tarihi, yeri ve saatinin en az bir hafta önceden Enstitüye yazılı olarak bildirilmesi koşuluyla istenildiği takdirde Anabilim Dalı Başkanlıklarında yapılabilecektir. Tez savunma sınavından sonra jüri tarafından doldurulan Jüri Ortak Raporu en geç 3 gün içerisinde Anabilim Dalı üst yazısı ile Enstitüye gönderilir.

 

İnceleme Aşaması

Tez savunma sınavından sonra aday, ıslak imzalı onay sayfası ile birlikte 1 nüsha tezi Enstitüye teslim eder. Tez yazım kılavuzuna uygunluğu kontrol edilen tez 5 iş gününden sonra Enstitüden teslim alınır.
Onay Sayfası Şablonları :

 

Ciltli Teslim

Tez düzeltme formuna ve tez yazım kılavuzuna göre eksiklikleri giderilmiş tez, ciltli olarak mezuniyet evrakları ile birlikte Enstitüye teslim edilir. Tez, Enstitü Yönetim Kurulunda tekrar incelenerek onaylanır veya varsa eksikliklerin düzeltilmesi istenir.

 

Mezuniyet Evrakları
 • 2 adet bez cilt, Doktora için "bordo", Yüksek Lisans için "lacivert" renkli. Tez onay sayfası ıslak imzalı ve asıl olmalı. Tez onay sayfasının fotokopisi kabul edilmez.
 • 2 adet YÖK Veri Giriş Formu. YÖK Ulusal Tez Merkezi sistemi üzerinden doldurulan Veri Giriş Formu tamamlandığında tez için bir Referans Numarası verilir. Bu numara daha sonra tezin dijital ortamdaki dosya adlandırmasında kullanılacaktır.
 • 1 adet CD. Diskteki dosyaların adlandırılması ve dosya türleri aşağıdaki gibi olmalıdır. Dijital ortamda hazırlanan tez, basılı tez ile bire bir aynı olmalı ve mutlaka imzalı tez onay sayfasını içermelidir. CD, CD zarfı içinde ve CD kapağı ile teslim edilmelidir. Teslim sırasında CD içeriği bez ciltli tez ile karşılaştırılacak, aynı olmayan diskler kabul edilmeyecektir.

  ReferansNo_tez.pdf
  ReferansNo_ekler.rar

 • 1 adet Ciltlenmiş Tez Teslim formu
 • 1 adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Proje Teslim Esasları

Ciltsiz Teslim

Adım 1

Aday, tezsiz yüksek lisans için 1 nüsha projeyi (projeler istenirse A4 kağıdının her iki tarafı da kullanılarak yazdırılabilir), 1 adet USB Bellek veya CD'yi (projenin pdf formatındaki hali), proje teslim formu ile birlikte Enstitüye teslim eder. Enstitü proje teslim formunu onaylar ve ilgili Anabilim Dalına teslim edilmek üzere (sadece proje teslim formunu) öğrenciye geri verir.

Adım 2

Anabilim Dalı Kurulunca belirlenen proje savunma sınavı jüri listesi Enstitü Yönetim Kurulunda görüşülerek tez savunma jürisi belirlenir.

Adım 3

Proje savunma sınavından sonra jüri tarafından doldurulan Jüri Ortak Raporu en geç 3 gün içerisinde Anabilim Dalı üst yazısı ile Enstitüye gönderilir.

 

İnceleme Aşaması

Proje savunma sınavından sonra aday, içinde ıslak imzalı onay sayfası ile birlikte 1 nüsha projeyi Enstitüye teslim eder. Tez yazım kılavuzuna uygunluğu kontrol edilen proje 5 iş gününden sonra Enstitüden teslim alınır.

Onay Sayfası Şablonları :

 

Karton Ciltli Teslim

Tez yazım kılavuzuna göre eksiklikleri giderilmiş proje, beyaz karton ciltli olarak mezuniyet evrakları ile birlikte Enstitüye teslim edilir.

 

Mezuniyet Evrakları
 • 1 adet beyaz karton kapaklı cilt. Proje onay sayfası ıslak imzalı ve asıl olmalı.
 • 1 adet CD. Diskteki dosyaların adlandırılması ve dosya türleri aşağıdaki gibi olmalıdır. Dijital ortamda hazırlanan proje, basılı proje ile bire bir aynı olmalıdır. CD, CD zarfı içinde ve CD kapağı ile teslim edilmelidir. Teslim sırasında CD içeriği karton kapaklı proje tez ile karşılaştırılacak, aynı olmayan diskler kabul edilmeyecektir.

  AdSoyad_proje.pdf
  AdSoyad_ekler.rar

 • 1 adet Ciltlenmiş Proje Teslim formu
 • 1 adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi